Olika inst. stbld/film

stillbild, film, slow motion och quick motion

För varje inställning för stillbildstagning och filminspelning kan du välja om du vill använda en gemensam inställning eller separata inställningar.

 1. MENU (Installation) → [Anpassa funktion] → Välj [Olika inst. stbld/film].

  Manöverguiden visas. Välj [OK] för att visa inställningsskärmen.

 2. Bocka för de alternativ som du vill ställa in separat för stillbildstagning och filminspelning och välj sedan [OK].
  • Följande alternativ går att ställa in separat för stillbildstagning och filminspelning.
   • Bländare
   • Slutarhastighet
   • ISO
   • Expon.kompens.
   • Mätmetod
   • Vitbalans
   • Bildprofil
   • Fokusläge

Tips

 • När du går över från en gemensam inställning till separata inställningar med [Olika inst. stbld/film] gäller de rådande inställningarna för både stillbildstagning och filminspelning. Inställningen av anpassad vitbalans gäller dock bara för stillbildstagning.
 • När du går över från separata inställningar till en gemensam inställning med [Olika inst. stbld/film] återgår inställningsvärdena för objekten till respektive startvärde. Ett undantag är att inställningsvärdena för stillbildstagning gäller för bländarvärde, slutartiden och anpassad vitbalans.