4ch ljudöverv. (film)

Ställer in det ljud som ska övervakas av enheten som är ansluten till (hörlurs)-uttaget på kameran när du spelar in filmljud i 4 kanaler eller vid uppspelning av en film som är inspelad i 4 kanaler.

  1. MENU (Installation) → [Ljudalternativ][4ch ljudöverv.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

CH1/CH2:
Matar ut ljudet från kanal 1 till L (vänster) och från kanal 2 till R (höger).
CH3/CH4:
Matar ut ljudet från kanal 3 till L (vänster) och från kanal 4 till R (höger).
CH1+3/CH2+4:
Matar ut det mixade ljudet från kanal 1 och kanal 3 till L (vänster) och det mixade ljudet från kanal 2 och kanal 4 till R (höger).
CH1/CH1:
Matar ut ljudet från kanal 1 till L (vänster) och R (höger).
CH2/CH2:
Matar ut ljudet från kanal 2 till L (vänster) och R (höger).

OBS!

  • Inställningarna [4ch ljudöverv.] aktiveras under filminspelning när XLR-handtaget (medföljer endast med ILME-FX30) eller ett tillbehör för 4-kanalig ljudinspelning är monterat på kamerans multi-gränssnittssko och kameran är inställd på att spela in 4-kanaligt ljud.
  • Kameran kan inte att mata ut ljud i 4 kanaler till den enhet som är ansluten till kamerans (hörlurs)-uttag.
  • När ljudet matas ut via högtalarna på kameran ändras även kanalerna beroende på inställningen [4ch ljudöverv.].