Använda den främre ratten och den bakre ratten

Du kan använda den främre ratten (A) eller den bakre ratten (B) för att snabbt ändra inställningsvärdena i följande fall:

  • När du vill justera bländarvärdet eller slutartiden.
  • När du vill ändra kamerainställningarna under fotografering.

Under uppspelning kan du även vrida på rattarna för att bläddra bland bilderna.

Figur som visar positionerna för den främre ratten och den bakre ratten

(A): Främre ratt

(B): Bakre ratt

Tips

  • Du kan använda [Inst spec.kn/ratt]/[Inst spec.kn/ratt] för att tilldela önskade funktioner till varje ratt.
  • Du kan även använda funktionen [Min ratt-inställning] för att tilldela önskade funktioner till rattarna och hämta dessa funktioner när det behövs.