Innehåll i detta kapitel

Följande innehållsförteckning listar funktionerna som beskrivs i detta kapitel (”Använda tagningsfunktionerna”). Från varje rubrik kan du hoppa till sidan som beskriver respektive funktion.

Val av tagningsläge

Skärpeinställning

Ansikts/ögon-AF

Använda funktioner för skärpeinställning

Justera exponeringen/mätsätt

Inställning av ISO-känsligheten

Vitbalans

Logginspelningsinställningar

Lägga till effekter för bilder

Inspelning med matningssätt (självutlösare/gaffling)

Intervalltagnfunk.


Ställa in bildkvaliteten och inspelningsformatet

Hur man använder pekfunktionerna

Slutarinställningar

Hur man använder zoomen

För att minska risken för suddiga bilder

Objektivkomp. (stillbild/film)


Brusreducering

Ställa in bildskärmen under tagning

Inspelning av filmljud

TC/UB-inställningar

Direktströmning av video och ljud