Använda specialknapparna

Om du i förväg tilldelar funktioner som används ofta till specialknapparna (1–6) kan du snabbt hämta dessa funktioner genom att helt enkelt trycka på knapparna under tagning eller visning.

Rekommenderade funktioner är tilldelade till specialknapparna som standard.

För att kontrollera/ändra funktionerna för specialknapparna

Du kan kontrollera funktionen som är inställd för respektive specialknapp på följande sätt.

MENU (Installation) → [Anpassa funktion][Inst spec.kn/ratt], [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst. Spec.knapp].

Om du vill ändra funktionen för specialknappen trycker du i mitten på styrratten medan du väljer specialknappen. Funktionerna som kan tilldelas knappen visas. Välj önskad funktion.