Framsidan

Figur över kamerans framsida

Figur över kameran utan objektiv

 1. Knapp 1 (specialknapp 1)/IRIS (bländare)-knapp
 2. Avtryckare
 3. W/T (zoom)-knapp
 4. Främre ratt

  Används för att snabbt justera inställningarna för respektive tagningsläge.

 5. WLAN-antenn (inbyggd)

  Wi-Fi-kommunikationen kan blockeras om du täcker den här delen med handen osv.

 6. Objektivfrigöringsknapp
 7. Sensor för synlig belysning och IR

  Täck inte över denna del under fotografering.

 8. Inspelningslampa
 9. Knapp 6 (specialknapp 6)/REC (inspelning)-knapp
 10. Monteringsmärke
 11. Bildsensor*
 12. Fattning
 13. Objektivkontakter*

* Undvik att röra vid dessa delar direkt.