Baksidan

Figur över kamerans baksida

 1. Strömbrytare
 2. Bildskärm/pekskärm

  Det går att vrida bildskärmen till en vinkel där den går lätt att se från alla tagningsvinklar.

  Figur som visar hur bildskärmen går att rotera

  (A): cirka 176°

  (B): cirka 270°

  • Vid användning av stativ kan det hända att det inte går att justera bildskärmens vinkel. Lossa i så fall stativskruven en gång för att justera bildskärmens vinkel.
  • Undvik att använda alltför mycket kraft när du öppnar, stänger eller roterar bildskärmen. Det kan leda till fel på dem.
 3. MODE (läge)-knapp
 4. Inspelningslampa
 5. MENU-knapp
 6. Bakre ratt

  Används för att snabbt justera inställningarna för respektive tagningsläge.

 7. Knapp 5 (specialknapp 5)/FOCUS MAG (förstoring)-knapp
 8. Fn (funktion)-knapp
 9. Styrratten
 10. Åtkomstlampa
 11. För tagning: 4-knapp (specialknapp 4)
  För uppspelning: (radera)-knapp
 12. (uppspelning)-knapp
 13. Högtalare