Ovansidan

Figur över kamerans ovansida

 1. Multi-gränssnittssko*

  Det kan hända att somliga tillbehör inte går att skjuta på helt, utan sticker ut baktill på multi-gränssnittsskon. Anslutningen fungerar dock så länge tillbehöret når fram till skons framkant.

 2. Mikrofon

  Täck inte över denna del under filminspelning. Det kan orsaka störningar i ljudet eller att volymen sjunker.

 3. REC (inspelning)-knapp

  När du startar inspelningen genom att trycka på REC (inspelning)-knappen lyser knappen rött.

 4. Multi-valknapp
 5. Bildsensorpositionsmärke
  • Bildsensorn är den del som omvandlar inkommande ljus till elektriska signaler. Bildsensorns position indikeras av (Bildsensorpositionsmärke). Använd den vågräta linjen för att mäta upp det exakta avståndet mellan kameran och motivet.

  • Om motivet är närmare kameran än objektivets näravstånd går det inte att ställa in skärpan. Kontrollera att motivet är tillräckligt långt ifrån kameran.
 6. Knapp 3 (specialknapp 3)/ISO (ISO-känslighet)-knapp
 7. Knapp 2 (specialknapp 2)/WB (vitbalans)-knapp
 8. Gängade hål för tillbehör

  Passar för 1/4-20 UNC-skruvar

  Använd ett tillbehör med en skruv som är kortare än 5,5 mm. Annars går det inte att skruva fast tillbehöret ordentlig vilket kan skada kameran.


* Tillbehör avsedda för en vanlig tillbehörssko går också att använda. Vi kan inte garantera att tillbehör av andra fabrikat går att använda.

Multi-gränssnittssko-logotyp

Tillbehörssko-logotyp