Undersidan

Figur över kamerans undersida

 1. Spärr
 2. Batterifack
 3. Batterilock

  Innan du monterar ett tillbehör, till exempel multibatteriadaptern (säljs separat), ska du ta av locket till batterifacket.


  Ta av locket till batterifacket

  Dra spärren för locket till batterifacket (A) i pilens riktning och ta sedan av locket till batterifacket.

  Figur som visar hur man tar av locket till batterifacket


  Sätta fast locket till batterifacket

  För in axeln på ena sidan av batterilocket i fästet och tryck sedan in locket i batterifacket genom att montera axeln på andra sidan.

 4. Ventilationsöppning

  Täck inte för ventilationsöppningen.

 5. Stativfäste

  Stöd för 1/4-20 UNC-skruvar

  Använd ett stativ med en skruv som är högst 5,5 mm lång. Annars går det inte att skruva fast kameran ordentligt, och det finns även risk att kameran blir skadad.