XLR-adapterhandtag (endast ILME-FX30)

Delar

Figur över XLR-adapterhandtagets delar

 1. Mikrofonhållare
 2. Kabelhållare
 3. Monteringsskruvar
 4. Multi-gränssnittsfot


Omkopplare och rattar

Figur över XLR-adapterhandtagets knappar och rattar

 1. ATT (INPUT1)-omkopplare

  Välj standardingångsnivån för INPUT1-kontakten. Den här omkopplaren är aktiv när omkopplaren INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) är satt till ”MIC” eller ”MIC+48V”.

 2. INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)-omkopplare

  Välj det alternativ som är lämpligt för enheten som är ansluten till INPUT1-kontakten.

 3. ATT (INPUT2)-omkopplare

  Välj standardingångsnivån för INPUT2-kontakten. Den här omkopplaren är aktiv när omkopplaren INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) är satt till ”MIC” eller ”MIC+48V”.

 4. INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)-omkopplare

  Välj det alternativ som är lämpligt för enheten som är ansluten till INPUT2-kontakten.

 5. LOW CUT (INPUT1)-omkopplare

  Använd den här omkopplaren för att minska oönskat brus genom att dämpa lågfrekventa komponenter i ljudet som kommer via INPUT1-kontakten.

 6. AUTO/MAN (INPUT3)-omkopplare

  Välj metoden (auto/manuell) för att justera volymen för ljudet som kommer via INPUT3-kontakten.

 7. AUTO/MAN (INPUT1)-omkopplare

  Välj metoden (auto/manuell) för att justera volymen för ljudet som kommer via INPUT1-kontakten.

 8. AUDIO LEVEL (INPUT1)-ratt

  Justera inspelningsvolymen för ljudet som kommer via INPUT1-kontakten.

 9. AUTO/MAN/LINK (INPUT2)-omkopplare

  Välj metoden (auto/manuell/länk till INPUT1) för att justera volymen för ljudet som kommer via INPUT2-kontakten.

 10. AUDIO LEVEL (INPUT2)-ratt

  Justera inspelningsvolymen för ljudet som kommer via INPUT2-kontakten.

 11. LOW CUT (INPUT2)-omkopplare

  Använd den här omkopplaren för att minska oönskat brus genom att dämpa lågfrekventa komponenter i ljudet som kommer via INPUT2-kontakten.

 12. AUDIO LEVEL (INPUT3)-ratt

  Justera inspelningsvolymen för ljudet som kommer via INPUT3-kontakten.

 13. INPUT SELECT-omkopplare

  Välj ljudingång för att spela in ljud till kanalerna för den anslutna kameran.

 14. HANDLE AUDIO-omkopplare

  Aktivera ljudingångar från XLR-adaptern.


Portar och kontakter

Figur över XLR-adapterhandtagets uttag

 1. INPUT3-kontakt (stereomini-kontakt, kompatibel med strömförsörjning)
 2. Spärr
 3. INPUT2-kontakt (3-stifts XLR/TRS, hona, kompatibel med fantommatning)
 4. INPUT1-kontakt (3-stifts XLR/TRS, hona, kompatibel med fantommatning)
 5. Mikro-USB-port

OBS!

 • Rör inte vid kontakterna med bara händerna.