Grundläggande ikoner som visas på bildskärmen

I detta avsnitt beskrivs skärmvisningen när tagningsläget är (Flex. Expon.läge) för filminspelning och (Autoprogram) för stillbildstagning.

 • Exemplen anger vad som visas när skärmen är i visningsläget för all information.
 • Det visade innehållet och placeringen är bara en vägledning och kan avvika från vad som faktiskt visas. Det kan hända att vissa ikoner inte visas beroende på kamerainställningarna.

Under filminspelning

Figur över skärmen under filminspelning

 1. [Exponeringsläge] är inställt på (Flex. Expon.läge).
 2. Ljudnivå
 3. När punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF].
 4. Tidskod
 5. Kameran är i standbyläge för tagning.
 6. När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S HD] och punkten [Bildhast. inspeln.] är inställd på [60p].
 7. Facknummer på minneskortet som registrerar tagningsdata och inspelningsbar tid för filmer
 8. När punkten [Pekfunk. under tagn.] är inställd på [Pekspårning].
 9. Återstående batteriladdning
 10. Slutartid
 11. Bländarvärde
 12. Exponeringskompensation
 13. ISO-känslighet
 14. När punkten [Vitbalans] är inställd på [Auto].
 15. När punkten [Opt. dyn. område] är inställd på [Av].
 16. När punkten [Mätmetod] är inställd på [Multi].

Under stillbildstagning

Figur över skärmen under stillbildsvisning

 1. Tagningsläget är satt till (Autoprogram).
 2. Antalet stillbilder som kan lagras på minneskortet i facket som visas
 3. När punkten [Växla JPEG/HEIF] är inställd på [JPEG]. När punkten [JPEG-kvalitet] är inställd på [Fin].
 4. När punkten [JPEG-bildstorlek] är inställd på [26M].
 5. När punkten [SteadyShot] är inställd på [På].
 6. När punkten [Matningsläge] är inställd på [Enkeltagning].
 7. När punkten [Fokusområde] är inställd på [Brett].
 8. När punkten [Anskt-/ögnpr AF] är inställd på [På] och punkten [Iden. ansikte/öga] är inställd på [Människa].
 9. [Zoomhast. spak] under [1:a zoomhstg.] är satt till [3].
 10. När punkten [Bildprofil] är inställd på [PP11].