Montera det medföljande XLR-handtaget (endast med ILME-FX30)

Genom att montera XLR-adapterhandtaget kan du använda XLR-adapterns funktioner.

  1. Ta av skoskyddet och montera XLR-adapterhandtaget på multi-gränssnittsskon.

  2. Skruva fast skruvarna på båda sidorna ordentligt genom att använda ett mynt eller liknande.

OBS!

  • Stäng av kameran innan du monterar eller tar av handtaget.
  • Skruva fast de båda fästskruvarna för handtaget ordentligt när du monterar handtaget på kameran. Om du använder handtaget utan att skruva fast fästskruvarna för handtaget finns det risk att multi-gränssnittsskons kontakt skadas eller att kameran faller av.