Byt inst. f. obj.id. (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in vilka typer av detekteringsmål som är tillgängliga vid användning av den specialknapp som har tilldelats [Växl. Iden. ans./öga].

  1. MENU (Fokus) → [Ansikte/Öga-AF][Byt inst. f. obj.id.] → Bocka för de detekteringsmål som du vill välja och välj sedan [OK].
    De måltyper som är markerade med (bock) kommer att finnas som inställningar.

Tips

  • Ställ in [Växl. Iden. ans./öga] för önskad knapp med hjälp av [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt].
  • Du kan välja typer av mål som du inte har bockat för i [Byt inst. f. obj.id.] genom att välja MENU (Fokus) → [Ansikte/Öga-AF][Iden. ansikte/öga].