Omrdvisn u spårning

stillbild

Används för att ställa in om ramen som anger skärpeinställningsområdet ska visas när [Fokusläge] är inställt på [Kontinuerlig AF] och [Fokusområde] är inställt på [Spårning].

  1. MENU (Fokus) → [Fokusområde][Omrdvisn u spårning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Visar ramen som anger skärpeinställningsområdet under följning. Eftersom startområdet för följningen visas när motivet följs är detta till hjälp när nästa tagning ska påbörjas.
Av:
Ramen som anger skärpeinställningsområdet visas inte under följning.