Inst. bildkvalitet: Filformat (stillbild)

stillbild

Används för att välja filformat för stillbilder.

  1. MENU (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][Inst. bildkvalitet][Filformat] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

RAW:
I detta filformat utförs ingen digital behandling. Välj det här formatet för bilder som ska bearbetas på en dator för professionellt bruk.
RAW & JPEG/RAW & HEIF:
En RAW-bild och en JPEG- eller HEIF-bild skapas samtidigt. Detta är lämpligt när du behöver två bildfiler, en JPEG- eller HEIF-fil att titta på och en RAW-fil för redigering.
JPEG/HEIF:
Bilden lagras i JPEG- eller HEIF-format.


  • När [Inspelningsmedia] är satt till [Sortera insp.] kan du välja filformat för varje fack mellan RAW och JPEG eller RAW och HEIF.

Om RAW-bilder

  • För att öppna en RAW-bildfil som lagrats med denna kamera krävs programvaran Imaging Edge Desktop. Med Imaging Edge Desktop kan du öppna en RAW-bildfil och sedan konvertera den till ett populärt bildformat som JPEG eller TIFF eller justera vitbalansen, mättnaden eller kontrasten för bilden.
  • RAW-bilder som lagras med denna kamera har en upplösning på 14 bitar per pixel.

OBS!

  • Om du inte tänker bearbeta dina bilder på en dator rekommenderar vi att du tar dem i JPEG- eller HEIF-format.
  • En miljö med stöd för HEIF-format krävs för att visa HEIF-bilder.