Inst. bildkvalitet: JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet

stillbild

Används för att välja bildkvalitet vid inspelning av JPEG- eller HEIF-bilder.

  1. MENU (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][Inst. bildkvalitet][JPEG-kvalitet]/[HEIF-kvalitet] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Extra fin/Fin/Standard/Lätt:
Eftersom komprimeringsgraden ökar från [Extra fin] till [Fin] till [Standard] till [Lätt] minskar filstorleken på samma sätt. Det gör det möjligt att lagra fler filer på ett minneskort men samtidigt sjunker bildkvaliteten.


  • När [Inspelningsmedia] är satt till [Sortera insp.] kan du välja bildkvalitet för varje fack.