Inst. bildkvalitet: JPEG-bildstorlek/HEIF-bildstorlek

stillbild

Ju större bildstorlek, desto finare blir detaljerna i bilden när den skrivs ut på papper i stort format. Ju mindre bildstorlek, desto fler bilder går det att lagra.

  1. MENU (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][Inst. bildkvalitet][JPEG-bildstorlek]/[HEIF-bildstorlek] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer


När [Aspekt] är satt till 3:2

Inställningsvärden Antal bildpunkter (horisontellt × vertikalt)
L: 26M 6192×4128 bildpunkter
M: 13M 4384×2920 bildpunkter
S: 6.4M 3014×2064 bildpunkter


När [Aspekt] är inställd på 4:3

Inställningsvärden Antal bildpunkter (horisontellt × vertikalt)
L: 23M 5504×4128 bildpunkter
M: 11M 3888×2920 bildpunkter
S: 5.7M 2752×2064 bildpunkter


När [Aspekt] är inställd på 16:9

Inställningsvärden Antal bildpunkter (horisontellt × vertikalt)
L: 22M 6192×3480 bildpunkter
M: 11M 4384×2464 bildpunkter
S: 5.4M 3104×1744 bildpunkter


När [Aspekt] är inställd på 1:1

Inställningsvärden Antal bildpunkter (horisontellt × vertikalt)
L: 17M 4128×4128 bildpunkter
M: 8.5M 2912×2912 bildpunkter
S: 4.3M 2064×2064 bildpunkter