Anti-flickerinst.

stillbild, film, slow motion och quick motion

För att minska påverkan av flimmer från artificiella ljuskällor (som lysrör eller LED-belysning) kan du finjustera slutartiden mer än vanligt.

Denna funktion minskar skillnaden i exponering och färgton mellan det övre och det undre området i en bild som har tagits med artificiella ljuskällor.

 1. MENU (Tagning) → [Slutare/Tyst][Anti-flickerinst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Variabel slutare:
Minskar uppkomsten av ljusa och mörka band i bilden genom att finjustera slutartiden i förhållande till flimrets frekvens. ([På]/[Av])
[Variabel slutare] kan bara väljas när kameran är i ett exponeringsläge som låter dig manuellt justera slutartiden (både stillbilder och filmer).
Inst. variab slutare:
Används för att ställa in slutartiden när [Variabel slutare] är satt till [På].
Välj en slutartid som reducerar effekten av flimmer medan du tittar på bildskärmen. Ju kortare slutartid du väljer, desto troligare är det att det blir en skillnad mellan bilden på bildskärmen före tagningen och den tagna bilden. Kontrollera att flimrets effekt minskar i bilden som tas.

Tips

 • När [Välj variab slutare] tilldelas till en specialknapp kan du aktivera och inaktivera funktionen [Variabel slutare] genom att trycka på knappen.
 • När [Variabel slutare] är satt till [På] visas slutartidens nämnare i decimalformat (högupplöst slutartid).
  Om exempelvis den normala slutartiden är inställd på 1/250 sekund visas värdet som 250.6. (Talen som anges kan avvika från de verkliga talen.)
 • På skärmen [Inst. variab slutare] kan du finjustera den högupplösta slutartiden med den bakre ratten eller styrratten som i följande exempel.
  250.6 → 253.3 → 256.0 → 258.8*
  Du kan ändra den högupplösta slutartiden till ett multipelvärde med den främre ratten, som i följande exempel.
  125.3 (2 gånger) ← 250.6 → 501.3 (1/2 gång) *

  *Talen som anges kan avvika från de verkliga talen.

 • När [Variabel slutare] är satt till [På] går det att finjustera den högupplösta slutartiden på standbyskärmen för tagning. Om du vill kunna ändra den högupplösta slutartiden till ett multipelvärde även på standbyskärmen för tagning kan du tilldela [Slutarhastig.(steg)] till en specialknapp eller till ”Min ratt”-inställningen.
 • Om du ändrar [Variabel slutare]-inställningen från [På] till [Av] ändras den högupplösta slutartiden till det närmaste värdet bland de normala slutartiderna.

OBS!

 • När [Variabel slutare] är satt till [På] kan det hända att avtryckarens fördröjningstid blir längre.
 • Även om [Variabel slutare] är satt till [På] kan det hända att du inte kan ställa in rätt slutartid och eliminera flimrets påverkan beroende på ljuskällans frekvens. Prova i så fall följande.
  • Ställ in en längre slutartid
  • Byt till en annan slutartyp
 • När du trycker ner avtryckaren halvvägs kan flimret synas tillfälligt.
 • Inställningsvärden för högupplöst slutartid kan inte lagras i [Reg. anp. tagnsinst.]. I stället används standardvärdet för slutartid.