Zoomhast. spak (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Ställer in zoomhastigheten med kamerans W/T (zoom)-spak. Zoomhastigheten kan ställas in i två steg. Den kan även ställas in separat för standbyläge för tagning och filminspelning.

  1. MENU (Tagning) → [Zoom][Zoomhast. spak] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

1:a zoomhstg. :
Används för att ställa in zoomhastigheten för första steget för standbyläge för tagning. (1 (Långsam) till 8 (Snabb))
2:a zoomhstg. :
Används för att ställa in zoomhastigheten för andra steget för standbyläge för tagning. (1 (Långsam) till 8 (Snabb))
1:a zoomhstg. :
Används för att ställa in zoomhastigheten för första steget för inspelning. (1 (Långsam) till 8 (Snabb))
2:a zoomhstg. :
Används för att ställa in zoomhastigheten för andra steget för inspelning. (1 (Långsam) till 8 (Snabb))

Tips

  • Om en hög hastighet är satt för standbyläge för tagning och en låg hastighet är satt för filminspelning kan bildvinkeln ändras snabbt under standbyläge för tagning och långsamt under filminspelning.

OBS!

  • Zoomhastigheten ändras inte när du använder objektivets zoomring eller zoomspaken på motorzoomobjektivet.
  • Om du ökar zoomhastigheten kan det hända att ljudet av zoomfunktionen spelas in.