Spela in ljud med XLR-adaptern för det medföljande handtaget (endast med ILME-FX30)

Handtaget (medföljer) är försett med en XLR-adapter. Genom att montera handtaget kan du ansluta flera externa ljudenheter för ljudinspelning.

Kameran är kompatibel med multi-gränssnittsskons digitala ljudgränssnitt. Detta gör det möjligt för kameran och XLR-adaptern att kommunicera med varandra genom digitala signaler och spela in ljud med minimala störningar.

Byte av ljudingång till handtaget

Genom att byta ljudingång från kamerans inbyggda mikrofon till handtaget kan du spela in med mikrofonen som är ansluten till handtaget.

 1. Sätt omkopplaren HANDLE AUDIO i läget ON.
  • Kamerans inbyggda mikrofon aktiveras när omkopplaren HANDLE AUDIO är satt till OFF.


Ansluta en extern ljudenhet

Du kan använda en mikrofon (säljs separat) eller en extern ljudenhet, till exempel en ljudmixer, för inspelningen.

 1. Anslut önskad enhet till INPUT1-, INPUT2- eller INPUT3-uttaget.
  • När INPUT1- eller INPUT2-uttaget används ansluter du enheten till INPUT1-uttaget.
  • Vid anslutning av enheten till INPUT3-uttaget, fortsätt till steg 3.
 2. Välj ljudkälla för ljudingången.
  • Beroende på enheten som är ansluten till INPUT1- eller INPUT2-uttaget ska omkopplaren INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) eller INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) sättas till följande:
   • LINE (standardingångsnivå på +4 dBu (0 dBu = 0,775 Vrms)): för en extern ljudenhet (till exempel en ljudmixer)
   • MIC: för en dynamisk mikrofon eller en mikrofon med inbyggt batteri
   • MIC+48V: för en mikrofon som är kompatibel med +48 V-ström (fantommatning)
 3. Med omkopplaren INPUT SELECT väljer du ljudingång för inspelningen av ljud till kamerans kanaler.
  • Välj ljudingången på XLR-adaptern (INPUT1, INPUT2 eller INPUT3) genom vilken ljud spelas in till kamerans kanaler.
 4. När enheten är ansluten till INPUT1- eller INPUT2-uttaget ska mikrofonens standardingångsnivå väljas.
  • När omkopplaren INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) eller INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) är satt till antingen ”MIC” eller ”MIC+48V” kan du ställa in standardingångsnivån med omkopplaren ATT (INPUT1) eller ATT (INPUT2). Välj den nivå som är lämplig för den anslutna mikrofonens känslighet eller för ingångsljudets volymnivå.
   • 0dB: Standardingångsnivå på -60 dBu
    Detta är lämpligt för inspelning med en mikrofon med låg känslighet samtidigt som ljuden förstärks.
   • 10dB: Standardingångsnivå på -50 dBu
    Detta är den rekommenderade ingångsnivån för en vanlig mikrofon.
   • 20dB: Standardingångsnivå på -40 dBu
    Detta läge är lämpligt för inspelning med en mikrofon med hög känslighet samtidigt som ljudvolymen hålls låg.
 5. Justera inspelningsvolymens nivå.


Minimera bruset med funktionen för att dämpa lågfrekventa ljud

Minimera oönskade ljud, som vindbrus, luftkonditioneringsljud och vibrationsstörningar, genom att dämpa lågfrekventa komponenter i ljudingången från INPUT1- respektive INPUT2-uttaget.

 1. Ändra LOW CUT-inställningen för (INPUT1) eller LOW CUT (INPUT2).
  • Välj antingen ”300Hz” eller ”100Hz” beroende på bruset som ska dämpas.


Justera inspelningsvolymens nivå

Du kan justera inspelningsvolymens nivå för ljudingången från INPUT1-, INPUT2- eller INPUT3-uttaget.

 1. Sätt omkopplaren AUTO/MAN(/LINK) för ljudingången (INPUT1/INPUT2/INPUT3) till ”MAN”.
 2. Vrid på ratten AUDIO LEVEL för att justera volymen till en lagom nivå.
  • Kontrollera att ljudvolymen är på lämplig nivå genom att kontrollera ljudinspelningsvolymen med de anslutna hörlurarna eller ljudnivåmätaren på kameran.

Tips

 • För att ställa in inspelningsvolymens nivå automatiskt, sätt omkopplaren AUTO/MAN(/LINK) till ”AUTO”. Om ingångsljudet är högt kommer inspelningsvolymens nivå att sänkas automatiskt så att störningar i ljudet undviks.
 • För att automatiskt synkronisera justeringen av inspelningsvolymens nivå för ljudingången för INPUT2-uttaget efter INPUT1-uttaget, sätt omkopplaren AUTO/MAN/LINK (INPUT2) till ”LINK”. Denna synkronisering är praktisk vid mottagning av ljud via INPUT1- och INPUT2-uttagen och inspelning av ljud i stereo. Om du sätter omkopplaren AUTO/MAN (INPUT1) till ”MAN” och omkopplaren AUTO/MAN/LINK (INPUT2) till ”LINK” inaktiveras ratten AUDIO LEVEL för INPUT2-uttaget. På så sätt kan du justera inspelningsvolymen för ljudingångarna från både INPUT1- och INPUT2-uttagen samtidigt med AUDIO LEVEL-ratten för INPUT1-uttaget.


Välja ljudingång för inspelning av ljud till kamerans kanaler

Med omkopplaren INPUT SELECT kan du välja vilken ljudingång på XLR-adaptern (INPUT1, INPUT2 eller INPUT3) som ska spela in ljudet till kamerans kanaler.


Om endast INPUT1-uttaget är anslutet till en extern enhet:

Sätt omkopplaren i läget ”IN1”. Ljudingången från INPUT1-uttaget spelas in på båda kanalerna CH1 och CH2 på kameran.

Ljudingång Inspelningskanal
INPUT1 CH1 och CH2


När både INPUT1- och INPUT2-uttagen är anslutna till en extern enhet:

Sätt omkopplaren i läget ”IN1·IN2”. Ljudingången från INPUT1-uttaget spelas in till kanalen CH1 på kameran medan ljudingången från INPUT2-uttaget spelas in till CH2-kanalen.

Ljudingång Inspelningskanal
INPUT1 CH1
INPUT2 CH2

Tips

 • Om du använder en stereomikrofon med två XLR-kontakter (3 stift, hona) ska kontakten för vänster kanal anslutas till INPUT1-uttaget och kontakten för höger kanal anslutas till INPUT2-uttaget och sedan ska omkopplaren INPUT SELECT sättas till ”IN1·IN2”.
  Det kan dessutom vara praktiskt att sätta omkopplaren AUTO/MAN/LINK (INPUT2) i läget ”LINK” under stereoinspelning då du samtidigt kan justera inspelningsvolymen från ljudingångarna från INPUT1- och INPUT2-uttagen.


När INPUT3-uttaget har en extern enhet ansluten till uttaget:

Sätt omkopplaren i läget ”IN3”. Stereoljud tas emot via INPUT3-uttaget och ljudet i vänster kanal spelas in till kanalen CH1 på kameran medan ljudet i höger kanal spelas in till kanalen CH2.

Ljudingång Inspelningskanal
INPUT3 (L) CH1
INPUT3 (R) CH2


När alla uttagen INPUT1, INPUT2 och INPUT3 har en extern enhet ansluten för samtidig inspelning till 4 kanaler

För att spela in ljud från INPUT1-uttaget till kanalen CH1, ljud från INPUT2-uttaget till kanalen CH2 och ljud från INPUT3-uttaget till kanalernaCH3 och CH4 på kameran, sätt omkopplaren i läget ”IN1·IN2”.

Ljudingång Inspelningskanal
INPUT1 CH1
INPUT2 CH2
INPUT3 (L) CH3
INPUT3 (R) CH4


För att spela in ljud från INPUT3-uttaget till kanalerna CH1 och CH2, ljud från INPUT1-uttaget till kanal CH3 och ljud från INPUT2-uttaget till kanal CH4 på kameran, sätt omkopplaren i läget ”IN3”.

Ljudingång Inspelningskanal
INPUT1 CH3
INPUT2 CH4
INPUT3 (L) CH1
INPUT3 (R) CH2

OBS!

 • Om det finns damm eller vattendroppar på mikrofonens yta kan det hända att det inte går att spela in med bra kvalitet. Se till att rengöra mikrofonens yta innan du använder handtaget.
 • Ljud från kameran eller objektivet som uppstår under inspelningen kan komma med i inspelningen. Om du rör vid handtaget under pågående inspelning kan det uppstå störningar i inspelningen.
 • Om mikrofonen på handtaget är i närheten av en högtalare kan det uppstå rundgång. Flytta i så fall bort handtaget från högtalaren för att skapa maximalt avstånd mellan mikrofonen och högtalaren, alternativt sänk volymen på högtalaren.
 • Om en mikro-USB-kabel är ansluten till handtaget kan användningen av XLR-adaptern påverka dess prestanda.
 • Det kan uppstå störningar i inspelningarna om XLR-adaptern används i närheten av en radiomast. Kontrollera att det inte finns någon radiomast i närheten innan du påbörjar tagningen.
 • Även om omkopplaren HANDLE AUDIO är satt till ON går det inte att spela in ljud från XLR-adaptern medan en extern mikrofon är ansluten till kameran.
 • Det går inte att justera inspelningsvolymen för externa ljudenheter som är anslutna till XLR-adaptern.
 • Ändra inte inställningarna av INPUT1- eller INPUT2-omkopplarna under pågående inspelning.
 • Innan en extern mikrofon eller enhet ansluts till/kopplas bort från INPUT1- eller INPUT2-uttaget ska du se till att sätta omkopplaren INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) eller INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) till ett annat läge än ”MIC+48V”. Om du sätter i/kopplar loss kabeln för den externa mikrofonen eller enheten medan omkopplaren är satt till ”MIC+48V” kan det leda till kraftiga ljudstörningar eller fel på enheten.
 • Innan en mikrofon (säljs separat) ansluts till/kopplas bort från adaptern ska du sätta omkopplaren INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) till ett annat läge än ”MIC+48V”. När omkopplaren är satt till ”MIC+48V” kan det uppstå kraftiga ljudstörningar eller fel på mikrofonen om du ansluter/kopplar bort kabeln för mikrofonen.
 • Om det kommer märkbara ljudstörningar från uttagen utan att någon enhet är ansluten ska INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) eller INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) sättas till ”LINE”.
 • När omkopplaren INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) eller INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) är satt till ”LINE” är standardingångsnivån låst till +4 dBu. Standardingångsnivån ändras inte utifrån inställningen av omkopplaren ATT.