Inst. inspel.media (stillbild/film): Inspelningsmedia (stillbild)

Används för att välja vilket minneskortfack som ska användas för lagring av stillbilder. I standardinställningen är [Plats 1] valt. Om du vill använda ett minneskort utan att ändra inställningen, använd fack 1.

  1. MENU (Tagning) → [Media][Inst. inspel.media][Inspelningsmedia] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Plats 1:
Stillbilder lagras på minneskortet i fack 1.
Plats 2:
Stillbilder lagras på minneskortet i fack 2.
Samtidig insp.:
Stillbilder lagras samtidigt på minneskorten i fack 1 och fack 2.
Sortera insp.:
Stillbilder tas med olika filformat och bildstorlekar genom att de sorteras till olika fack.
Ställ in filformat och bildstorlek för stillbilder för respektive fack.