Inst. inspel.media (stillbild/film): Inspelningsmedia (film)

Används för att välja vilket minneskortfack som ska användas för lagring av filmer. I standardinställningen är [Plats 1] valt. Om du vill använda ett minneskort utan att ändra inställningen, använd fack 1.

  1. MENU (Tagning) → [Media][Inst. inspel.media][Inspelningsmedia] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Plats 1:
Filmer spelas in på minneskortet i fack 1.
Plats 2:
Filmer spelas in på minneskortet i fack 2.
Samtidig insp.:
Filmer spelas samtidigt in på minneskorten i fack 1 och fack 2.