Fläktkontroll (film)

Ställer in styrmetoden för kylfläkten, som förhindrar att temperaturen i kameran stiger.

  1. MENU (Installation) → [Install.alternativ][Fläktkontroll] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Kylfläkten drivs automatiskt baserat på kamerans inre temperatur.
Minimum:
Kylfläkten används samtidigt som ljudstörningarna minimeras, såvida inte kamerans inre temperatur överstiger en viss temperatur.
Av vid insp.:
Kylfläkten används inte under filminspelning, såvida inte kamerans inre temperatur överstiger en viss temperatur. Fläkten roterar med maximal hastighet när inspelning inte pågår.