Lampa INSPELNING

Används för att ställa in om inspelningslampor ska tändas under filminspelning.

  1. MENU (Installation) → [Install.alternativ][Lampa INSPELNING] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Alla På:
Används för att tända alla inspelningslampor.
End frm lmp av:
Inspelningslampan på framsidan slås inte på, men däremot inspelningslampan på baksidan och REC (inspelning)-knappen.
Alla Av:
Ingen av inspelningslamporna tänds.

Tips

  • Ändra inställningen för inspelningslamporna när det finns föremål som reflekterar ljus, till exempel glas, i tagningsriktningen.
  • REC (inspelning)-knappen ovanpå tänds tillsammans med inspelningslampan på baksidan.