Fjärrtagningsins. (smartmobil)

Används för att konfigurera inställningar för bilder som sparas vid fjärrfotografering med en smartmobil.

  1. MENU (Nätverk) → [Smrtp-ansl.funk][Fjärrtagningsins.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Dest. för spara stillb.:
Används för att ställa in om stillbilder ska sparas både i kameran och en smartmobil vid fjärrtagning. ([End. smrtphone]/[Smrtphn+kam]/[Endast kamera])
Storlek spara bild:
Används för att välja filstorlek för bilder som ska överföras till en smartmobil när [Dest. för spara stillb.] är satt till [Smrtphn+kam]. JPEG/HEIF-filen i originalstorlek eller en JPEG/HEIF-fil som motsvarar 2M kan överföras. ([Original]/[2M])
RAW+J spara bild:
Används för att välja filtypen för bilder som ska överföras till en smartmobil när [Dest. för spara stillb.] är satt till [Smrtphn+kam]. ([RAW & JPEG]/[Endast JPEG]/[Endast RAW])
RAW+H spara bild:
Används för att välja filtypen för bilder som ska överföras till en smartmobil när [Dest. för spara stillb.] är satt till [Smrtphn+kam]. ([RAW & HEIF]/[Endast HEIF]/[Endast RAW])
Spara JPEG-strlk/ Spara HEIF-storlek:
Används för att välja bildstorleken för bilder som ska sparas på en smartmobil när [Dest. för spara stillb.] är satt till [Smrtphn+kam]. ([Stor storlek]/[Liten storlek])

OBS!

  • När ett minneskort som inte går att spela in är isatt i kameran går det inte att lagra några stillbilder även om [Dest. för spara stillb.] är inställt på [Endast kamera] eller [Smrtphn+kam].
  • När [Endast kamera] eller [Smrtphn+kam] har valts för [Dest. för spara stillb.] och inget minneskort är isatt i kameran kommer inte slutaren att utlösas ens om [Utlöser utan kort] är satt till [Möjlig].
  • När en stillbild visas på kameran går det inte att fjärrfotografera via en smartmobil.
  • [RAW+J spara bild] och [RAW+H spara bild] kan bara ställas in när [Filformat] under [Inst. bildkvalitet] är satt till [RAW & JPEG] eller [RAW & HEIF].