Välj på kam. o skic (överföring till en smartmobil)

Du kan överföra bilder till en smartmobil genom att välja bilderna på kameran.

Se ”Hopparning av kameran med en smartphone (Smartphoneregistr.) ” för information om hur du parar ihop kameran och din smartphone på förhand.


Följande förfarande används för att överföra bilden som för tillfället visas på kameran.

 1. MENU (Nätverk) → [Smrtp-ansl.funk][Välj på kam. o skic][Storlek bild skickas], [RAW+J/H skick obj.] och [Skickar objekt] → önskad inställning.
 2. Visa bilden som ska överföras på uppspelningsskärmen.
 3. MENU (Nätverk) → [Smrtp-ansl.funk][Välj på kam. o skic][Skicka][Denna bild].
  • Du kan även visa skärmen [Skicka] genom att trycka på (skicka till smartmobil)-knappen.
 4. Starta Imaging Edge Mobile på smartphonen.

  Ett meddelande om att överföringen har startat visas.

 5. Välj [OK] på din smartphone.
  Bilden överförs till smartphonen.
  • När bilden har överförts visas ikonen (överförd) på kamerans skärm.
  • Du kan överföra flera bilder på en gång genom att välja en annan inställning än [Denna bild] under [Skicka].

Menypunktsdetaljer

Skicka:
Används för att välja bilder och överföra dem till en smartmobil. ([Denna bild]/[Alla bilder i grupp]/[Alla med detta dat.]/[Filtrerade bilder]/[Flera bilder])
 • Vilka alternativ som visas kan variera beroende på vilket visningssätt som är inställt på kameran.
 • Om du väljer [Flera bilder] ska du välja önskade bilder med mitten på styrratten och sedan trycka på MENU → [Enter].
Storlek bild skickas:
Används för att välja filstorlek för bilder som ska överföras till en smartmobil. JPEG/HEIF-filen i originalstorlek eller en JPEG/HEIF-fil som motsvarar 2M kan överföras. ([Original]/[2M])
RAW+J/H skick obj.:
Används för att välja filtypen för bilder som ska överföras till en smartmobil när bilderna är tagna med [Filformat] under [Inst. bildkvalitet] satt till [RAW & JPEG] eller [RAW & HEIF]. ([JPEG och HEIF]/[RAW]/[RAW+J & RAW+H])
Skickar objekt:
Används för att ställa in om proxy-filmen med låg bithastighet eller originalfilmen med hög bithastighet ska överföras när en film överförs till en smartmobil. ([Endast proxy]/[Endast original]/[Proxy & original])
När du väljer [Endast proxy] går det att överföra filmer snabbare än när originalfilmer överförs.


Filtrera bilderna som ska överföras (Filtrerade bilder)

Bilderna som ska överföras kan filtreras med hjälp av följande villkor:

 • Målgrupp: [Detta datum]/[Detta media]
 • Stillbilder/Filmer: [Alla]/[Endast stillbilder]/[Endast filmer]
 • Målbild (Klassif.): []-[], []
 • Målfilm (): [Alla]/[End Shot Mark-film]
 • Målbild (skydda): [Alla]/[Endast skydd. bilder]
 • Överföringsstatus *: [Alla]/[Endast ej överförda]

  *Bilder som har överförts genom att de har valts på smartphonen behandlas som ännu inte överförda.

OBS!

 • För bilder som har överförts genom att de har valts på smartphonen visas inte ikonen (överförd).
 • Beroende på smartphonen kan det hända att den överförda filmen inte spelas upp på rätt sätt. Det kan t.ex. hända att filmen inte spelas upp på ett smidigt sätt, eller att det inte hörs något ljud.
 • Beroende på formatet för stillbilden, filmen, slow motion-filmen eller quick motion-filmen kan det hända att den inte går att visa eller spela upp på en smartphone.
 • När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På], går det inte att ansluta den här produkten och smartphonen. Ställ in [Flygplansläge][Av].