Uppladdning av batteripaketet med den medföljande AC-adaptern

 1. Stäng av kameran.
 2. Anslut kameran med batteripaketet isatt till den medföljande AC-adaptern med hjälp av USB-kabeln, och anslut sedan AC-adaptern till ett vägguttag.

  Laddningslampan på kameran (orange)

  Tänd: Uppladdning pågår

  Släckt: Uppladdningen klar

  Blinkar: Ett uppladdningsfel har uppstått, eller uppladdningen har avbrutits tillfälligt eftersom kamerans temperatur är utanför rätt område

  • Uppladdningstid (full uppladdning): Uppladdningstiden är ungefär 255 minuter.
  • Ovanstående uppladdningstid gäller vid uppladdning av ett helt urladdat batteripaket vid en temperatur på 25 °C. Uppladdningen kan ta längre tid beroende på användningsförhållandena eller andra omständigheter.
  • Laddningslampan släcks när uppladdningen är klar.
  • Om laddningslampan tänds och sedan genast släcks igen betyder det att batteripaketet är fullt uppladdat.

OBS!

 • Det går inte att ladda via USB från multi/mikro-USB-terminalen. Använd USB Type-C-kontakten för att ladda batteripaketet.
 • Om AC-adaptern/batteriladdaren används så anslut den till närmaste vägguttag. Om det skulle uppstå något problem så dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget för att bryta strömtillförseln. Om apparaten är försedd med en laddningslampa så observera att apparaten fortfarande är strömförande även om lampan är släckt.
 • Om kameran slås på drivs den med ström från vägguttaget och går att använda. I så fall laddas dock inte batteripaketet upp.
 • Använd den medföljande USB-kabeln eller en standard-USB-kabel.
 • Läs även igenom ”Att observera angående batteripaketet och laddning av batteriet” innan du börjar ladda.