AF-hjälp

film, slow motion och quick motion

Under filminspelning med autofokus kan du byta motivet som skärpan är inställd på genom att vrida på skärpeinställningsringen på objektivet.

 1. MENU (Fokus) → [AF/MF][AF-hjälp][På].
 2. Under filminspelning med autofokus vrider du på objektivets skärpeinställningsring för att ställa in skärpan på det avsedda motivet.

  När du slutar vrida på skärpeinställningsringen blir motivet som skärpan har ställts in på via skärpeinställningsringen det nya autofokusmålet.

Menypunktsdetaljer

:
Funktionen AF-hjälp används.

Av:
Funktionen AF-hjälp används inte.

Tips

 • Det går lättare att se vilket område som skärpan är inställd på om du använder [Kont.framhävvisn.]- eller [Fokuskarta]-funktionen tillsammans med [AF-hjälp], vilket gör det enklare för dig att ställa in skärpan på det avsedda motivet.

OBS!

 • Endast motiv inom skärpeinställningsområdet kan vara föremål för autofokus.
 • Följande objektiv är inte kompatibla med [AF-hjälp].
  • SELP1650 (säljs separat)
  • SEL18200LE (säljs separat)