Fokuskarta

film, slow motion och quick motion

Vid filminspelning visas områden med skärpa och områden utan skärpa så att du kan skilja dem åt visuellt. Områden bakom området med skärpa anges med prickar i en sval färg (A) medan områden framför området med skärpa anges med prickar i en varm färg (B). Inga prickar visas i området med skärpa. Prickarna lagras inte i själva filmen.

Figur som visar färgområdet för de visade svala och varma färgerna

 1. MENU (Fokus) → [Fokusassistent][Fokuskarta] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Visar fokuskartan.
Av:
Visar inte fokuskartan.

Tips

 • Det går även att visa fokuskartan på en extern bildskärm. Ställ in [Visa HDMI-info.][På] för att visa fokuskartan på en extern bildskärm.

OBS!

 • [Fokuskarta] går inte att använda i följande fall:
  • När [Fokusförstoring]-funktionen är aktiverad
  • När den digitala zoomfunktionen används
  • Vid USB-strömning
  • När ett objektiv som inte stöder fasavkännings-AF används
  • När en objektivadapter är monterad
  • När objektivet inte är monterat på kameran