Ställa in metod för att hoppa mellan bilder (Inst. hoppa bild)

Används för att välja metod för att hoppa mellan uppspelade bilder för den främre ratten respektive den bakre ratten.

  1. MENU (Uppspelning) → [Uppspelningsalt.][Inst. hoppa bild] → Välj den ratt som du vill ändra inställningen för och välj sedan önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

En och en - Med 100 bilder:
Hoppar i steg om det angivna antalet bilder.
Med 3 minuter/Med 5 minuter/Med 10 minuter/Med 30 minuter/Med 1 timmar/Med 3 timmar/Med 6 timmar/Med 12 timmar/Med 24 timmar:
Hoppar mellan bilder i steg om den angivna tidsenheten baserat på datumet och tiden då bilderna togs.
Endast skydda:
Används för att endast visa skyddade bilder.
End. klassif :
Används för att visa alla klassificerade bilder.
End. klassif () - End. klassif ():
Visar endast bilder för vilka en klassificering ( till ) har angetts.
End. utan klassi.:
Visar endast bilder som inte är klassificerade.
End. Shot Mark:
Används för att endast göra hopp till bilder med tagningsmarkeringar.
End. Shot Mark1/End. Shot Mark2:
Används för att endast göra hopp till bilder med den angivna tagningsmarkeringen.
Ingen Shot Mark:
Används för att endast göra hopp till bilder utan tagningsmarkeringar.
Endast delnram:
Används för att endast göra hopp till bilder med delningsramar.
Bild efter deln:
Används för att endast göra hopp till bilder intill delningsramar.


Lägga till en tagningsmarkering i en film

Om du lägger till en tagningsmarkering under inspelningen av en film kan du använda den som en markering för att välja, överföra eller redigera filmen.

Tilldela [Lägg till Shot Mark1] / [Lägg till Shot Mark2] till önskad knapp med hjälp av [Inst spec.kn/ratt] och tryck sedan på specialknappen medan en film spelas in.

  • Du kan även lägga till en tagningsmarkering under uppspelningen av en film genom att tilldela [Lägg/rad ShotMark1] / [Lägg/rad ShotMark2] till önskad knapp med hjälp av [Inst. Spec.knapp] och sedan trycka på specialknappen.


Skapa en delningsram

Genom att skapa en delningsram mellan tagningssessioner kan du använda den som en markering när du väljer bilder.

Tilldela [Skapa delningsram] till önskad knapp med hjälp av [Inst spec.kn/ratt] på förhand och tryck sedan på specialknappen när du vill skapa en delningsram

OBS!

  • När [En och en], [Med 10 bilder] eller [Med 100 bilder] är valt räknas en grupp som en bild.