Version

Används för att se versionsnumret för den här produktens mjukvara. Kontrollera versionsnumret när det släpps uppdateringar för produktens mjukvara, osv.

Även objektivets versionsnummer visas, om ett objektiv som är kompatibelt med firmware-uppdateringar är monterat.

Objektivadapterns versionsnummer visas i objektivområdet om en objektivadapter som är kompatibel med firmware-uppdateringar är monterad.

  1. MENU (Installation) → [Install.alternativ][Version].

Tips

  • Du kan även lagra nedladdade firmware-data på ett minneskort och använda minneskortet för att uppdatera kamerans firmware.

OBS!

  • Uppdatering går bara att utföra när batterinivån är åtminstone (3 återstående batteristreck). Använd ett tillräckligt uppladdat batteripaket.