Hopparning av kameran med en smartphone (Smartphoneregistr.)

Används för att ansluta kameran till din smartphone för användning av smartphone- appen Imaging Edge Mobile.

Om kameran inte parades ihop med smartphonen när du satte på kameran för första gången och ställde in datumet och tiden kan du genomföra hopparningen på följande sätt.


Följande förfarande används för att ansluta kameran till din smartphone när du installerar Imaging Edge Mobile på din smartphone för första gången.

Smartphone-ikon: Manövrer som utförs på smartphonen
Kameraikon: Manövrer som utförs på kameran

 1. Kameraikon: Välj MENU (Nätverk) → [Smrtp-ansl.funk][Smartphoneregistr.] på kameran.
 2. Kameraikon: Följ anvisningarna på skärmen och ställ in [Bluetooth-funktion][På].

  Hopparningsskärmen visas.

  • Om [Bluetooth-funktion] redan är inställd på [På] visas hopparningsskärmen omedelbart.
 3. Smartphone-ikon: Starta Imaging Edge Mobile på din smartphone och välj produktnamnet för kameran (ILME-FX30).
 4. Smartphone-ikon: Välj [Anslut till kamera] på smartphonens skärm.
 5. Smartphone-ikon: I menyn [Anslut till kamera] på din smartphone väljer du knappen [Ihopparning] bredvid kamerans produktnamn (ILME-FX30) och utför sedan hopparningen genom att följa anvisningarna på skärmen.
 6. Kameraikon: Välj [OK] på Bluetooth-anslutningens bekräftelseskärm som visas på kameran.

  Kameran och smartphonen paras ihop.

  • När hopparningen är klar visas en meny på smartphonen för val av funktion för kameran.
 7. Smartphone-ikon: Välj önskad funktion på smartphone-skärmen.
  • Din smartphone är nu ansluten till kameran och du kan använda de funktioner som du önskar.


Om du har använt Imaging Edge Mobile med andra kameror

Starta Imaging Edge Mobile efter steg 2 och välj sedan [Anslut till kamera] för att visa skärmen för val av kamera. Välj kamerans produktnamn (ILME-FX30) och fortsätt sedan med instruktionerna från steg 5.


Om ikonerna när du ansluter till en smartphone

(Bluetooth-anslutning möjlig): Smartphonen är ansluten via Bluetooth.

(Bluetooth-anslutning ej möjlig): Smartphonen är inte ansluten via Bluetooth.

(Wi-Fi-anslutning möjlig): Smartphonen är ansluten via Wi-Fi.

(Wi-Fi-anslutning ej möjlig): Smartphonen är inte ansluten via Wi-Fi.

OBS!

 • [Smartphoneregistr.] kan inte utföras när [Flygplansläge] är inställt på [På].
 • Det går att ansluta upp till två enheter samtidigt till kameran via Bluetooth-kommunikation.