Ansluta kameran till en smartphone utan att para ihop dem

Du kan även använda Imaging Edge Mobile-funktionen genom att enbart ansluta kameran och smartphonen via Wi-Fi, utan att para ihop dem för en Bluetooth-anslutning.


Om du vill ansluta utan hopparning måste du utföra Wi-Fi-anslutningen varje gång.
Efter hopparningen kan kameran vid efterföljande anslutningar anslutas till smartphonen automatiskt, helt enkelt genom att Imaging Edge Mobile startas. Se ”Hopparning av kameran med en smartphone (Smartphoneregistr.) ” för information om hur du parar ihop kameran och din smartphone.


Följande förfarande används för att ansluta kameran till din smartphone när du installerar Imaging Edge Mobile på din smartphone för första gången.

Smartphone-ikon: Manövrer som utförs på smartphonen
Kameraikon: Manövrer som utförs på kameran

 1. Kameraikon: Välj MENU (Nätverk) → [Smrtp-ansl.funk][Smartphoneregistr.] på kameran.
 2. Kameraikon: Tryck på (radera)-knappen på kameran för att gå över till SSID- och lösenordsskärmen.

 3. Smartphone-ikon: Starta Imaging Edge Mobile på din smartphone och välj produktnamnet för kameran (ILME-FX30).
 4. Smartphone-ikon: Välj [Anslut till kamera][Anslut endast denna gång] på smartphone-skärmen.
 5. Smartphone-ikon: Välj kamerans produktnamn (ILME-FX30) på skärmen för val av kamera.
 6. Smartphone-ikon: Följ anvisningarna på skärmen och öppna inställningsskärmen på din smartphone.
 7. Smartphone-ikon: På Wi-Fi-inställningsskärmen på din smartphone, välj det SSID som visas på kameran och ange lösenordet.

  Smartphonen ansluts till kameran.

 8. Smartphone-ikon: Gå över till Imaging Edge Mobile igen på din smartphone och välj önskad funktion.


Om du har använt Imaging Edge Mobile med andra kameror

Starta Imaging Edge Mobile efter steg 2 och välj sedan [Anslut till kamera] för att visa skärmen för val av kamera. Välj kamerans produktnamn (ILME-FX30) och fortsätt sedan med instruktionerna från steg 4.

OBS!

 • Det kan förekomma radiostörningar eftersom Bluetooth-kommunikation och Wi-Fi-kommunikation (2,4 GHz) använder samma frekvensband. Om Wi-Fi-anslutningen är instabil kan det hända att den blir bättre om du stänger av Bluetooth-funktionen på din smartphone.