Tagning med pekåtgärder (Pekavtryckare)

Kameran ställer automatiskt in skärpan på den punkt som du pekade på och tar en stillbild. Ställ in MENU (Installation) → [Pekfunktion][Pekfunktion][På] i förväg.

 1. Välj MENU (Installation) → [Pekfunktion][Pekfunk. under tagn.][Pekavtryckare].
  • Du kan ändra inställningen för [Pekfunk. under tagn.] genom att peka på /// (ikonen för pekfunktion) på tagningsskärmen.
 2. Peka på det motiv som du vill använda skärpan för medan ikonen (pekavtryckare) visas längst upp till höger på bildskärmen.

  Kameran ställer in skärpan på motivet du pekade på och en stillbild tas.

OBS!

 • [Pekavtryckare]-funktionen går inte att använda i följande fall:
  • Vid filminspelning
  • Vid inspelning av slow motion/quick motion-filmer
  • När [Fokusläge] är inställd på [Manuellt fokus]
  • När [Fokusområde] är inställt på [Punkt]/[Utöka punkt]/[Spårning: Punkt S]/[Spårning: Punkt M]/[Spårning: Punkt L]/[Spårning: Utöka punkt]
  • När den digitala zoomfunktionen används
  • När du använder [Klarbildszoom]
 • Om fokusläget växlas till [Manuellt fokus] medan [Pekfunk. under tagn.] är inställd på [Pekavtryckare] kommer inställningsvärdet för [Pekfunk. under tagn.] att ändras till [Pekfokus].