Använda huvudmenyn (lista med tagningsinställningar)

Välj fliken (Huvud) på menyskärmen för att visa en lista med tagningsinställningar. Det går att kontrollera inställningarna före tagning eller för varje scen och även ändra inställningarna direkt från denna skärm.

Huvudmenyn för filminspelning

Huvud1

Figur över skärmen för huvudmenyn

 1. Bildhast. inspeln./ Bildhast. inspeln. (vid inspelning av slow motion/quick motion-filmer)

 2. Tv by. Auto/Man./Slutarhastighet (vid filminspelning i det flexibla exponeringsläget)

 3. Av by. Auto/Man./Bländare (vid filminspelning i det flexibla exponeringsläget)

 4. ISO by Auto/Man/ISO (vid filminspelning i det flexibla exponeringsläget)

 5. Vitbalans

 6. Bildprofil

 7. Filformat

 8. Inspelningsinst./ S&Q-inställning. (vid inspelning av slow motion/quick motion-filmer)

 9. Gammavisningsass.

 10. Gammavisn.ass. typ

 11. Proxyinspelning

 12. Reducera vindbrus

 13. Ljudinspelningsnivå

Huvud2

Figur över skärmen för huvudmenyn

 1. Log tagningsins.

 2. Formatera

 3. Inspelningsmedia

 4. Filinställningar

 5. Exponeringsläge

 6. SteadyShot

 7. Fokusläge

 8. Fokusområde

 9. Anskt-/ögnpr AF

 10. Iden. ansikte/öga

 11. Återstående batteriladdning

Huvudmenyn för stillbildstagning

Huvud1

Figur över skärmen för huvudmenyn

 1. Slutarhastighet *

 2. Bländare *

 3. Expon.kompens.

 4. ISO

 5. Formatera

 6. Inst. bildkvalitet

 7. Aspekt

 8. Inst. inspel.media

 9. Fotoläge

 10. Matningsläge

 11. Vitbalans

 12. Fokusläge

 13. Fokusområde

 14. Återstående batteriladdning

*När tagningsläget är [Autoprogram] visas slutartiden och bländarvärdet i samma område. Det går att utföra programflyttning genom att välja området.

Tips

 • Om du tilldelar funktionen [Visa Huvudmenyn] till önskad knapp med specialknappens inställningar går det även att öppna huvudmenyn genom att trycka på den tilldelade knappen.
 • Det går att öppna inställningsskärmarna genom att peka på ikonerna på huvudmenyn när [Pekfunktion] är inställd på [På].