Loggtagning

Loggtagning kan delas in i tre metoder: ”Flexibel ISO”, ”Cine EI” och ”Snabb Cine EI”. Skillnaden mellan vanlig filminspelning och respektive loggtagningsläge är enligt följande.

Punkt Vanlig filminspelning Loggtagning: Flexibel ISO Loggtagning: Cine EI Loggtagning: Snabb Cine EI
Typ av tagning ITU709/BT.2020 Logga in Logga in Logga in
ISO-känslighet/EI (exponeringsindex) ISO-känslighet går att justera ISO-känslighet går att justera Tagning med EI
(ISO-känsligheten för inspelning är låst till grund-ISO)
Tagning med EI
(ISO-känsligheten för inspelning är låst till grund-ISO)
Grund-ISO Inställning krävs Ställ in automatiskt enligt EI
Mängd valfrihet för färgtonskala vid efterproduktion Låg Medel Hög Hög