Välj LUT

film, slow motion och quick motion

Väljer vilket LUT-program som ska användas för filmer. Det går att välja LUT mellan tre förinställningar och 16 LUT som går att registrera.

  1. MENU → (Exponering/Färg) → [Färg/ton][Välj LUT] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

S-Log3:
Framhäver uttryck för graderingar från skugga till mellantoner. Färgtonerna i bilderna liknar egenskaperna för bilder som har avsökts från film under tagning.
s709:
Väljer s709 LUT för färgtoner som liknar den filmfärg som du föredrar i film- och teaterproduktioner.
709(800%):
Väljer R709 LUT för kontrast i färgtoner med verklighetstrogen färgåtergivning.
User1–User16:
Väljer registrerade LUT. LUT går att redigera och registrera genom att välja User1–User16 och trycka till höger på styrratten för att öppna skärmen om inställningsinformation.