Hantera anv-LUTs

film, slow motion och quick motion

Det går att registrera LUT som User1–User16 på kameran. Det går även att ändra inställningarna för de registrerade LUT-filerna.

Registrering av en LUT

 1. Spara den LUT-fil som du vill registrera på ett minneskort.

  • Spara filen via följande sökväg.

   För SD-kort: /Private/Sony/PRO/LUT

   För CFexpress-kort: /Sony/PRO/LUT

  • Filformat: CUBE-fil (.cube) för en 17- eller 33-punktsfil
  • Filnamn: 63 alfanumeriska tecken (enkel byte-kod) eller färre inklusive ”.cube”
 2. MENU → (Exponering/Färg) → [Färg/ton][Hantera anv-LUTs][Importera/redigera].

 3. Välj det användar-LUT-område (User1–User16) som användaren ska registrera data i.

 4. Välj det minneskort som LUT-filen är lagrad på.

 5. Välj den fil som du vill registrera och välj [OK].

Redigering av en LUT

Följande redigeringar går att göra i användar-LUT-områden.

Ingång: Välj antingen [] eller [].

AE-nivå offset: Ställer in kompensationsvärdet för AE-spårningsnivån när denna LUT används. (0EV, 1/3EV, 2/3EV, 1EV, 4/3EV, 5/3EV, 2EV).

Importera: En LUT-fil registreras på valt användarnummer.

Radera: Raderar LUT-filen som är registrerad på valt användarnummer.

Massredigera LUT-filer

 1. MENU(Exponering/Färg) → [Färg/ton][Hantera anv-LUTs][Radera alla].
  • Alla LUT som är registrerade på User1–User16 raderas.

OBS!

 • När SD-kort eller SDHC-kort används visas filnamn för registrering av LUT-filer i 8.3-format.