Base ISO

film, slow motion och quick motion

Ställer in ISO-känsligheten (grund-ISO) för vilken tagning i Cine EI-läge är baserad. Det går att välja mellan två grund-ISO-värden, ett med låg känslighet och ett med hög känslighet. Genom att välja grund-ISO i enlighet med tagningsmiljön kan du filma samtidigt som balansen bibehålls i en latitud med högdagrar och skuggor.

  1. MENU (Exponering/Färg) → [Exponering] [Base ISO] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

ISO 800:
Ställer in grund-ISO-känsligheten på ISO 800.
ISO 2500:
Ställer in grund-ISO-känsligheten på ISO 2500.