Base ISO växla EI

film, slow motion och quick motion

Ställer in EI-värdet (exponeringsindex) för vilket grund-ISO växlar mellan låg känslighet och hög känslighet när [Log tagning] är inställd på [Snabb Cine EI].

  1. MENU(Exponering/Färg) → [Exponering][Base ISO växla EI] → önskat värde.

Menypunktsdetaljer

1000EI till 2500EI