Exponeringsindex

film, slow motion och quick motion

Ställer in EI-värdet (exponeringsindex) som ska visas på bildskärmen när [Visa LUT] är inställt på [På].

I lägena Cine EI och Snabb Cine EI justeras filmens ljusstyrka i enlighet med EI-värdet, vilket gör det möjligt att kontrollera resultaten av justeringar av exponeringskänslighet efter tillverkning under tagningen. EI-värdet går att ställa in inom ett ± 2 EV-område från det värde som är lika med grund-ISO.

  1. MENU( Exponering/Färg) → [Exponering][Exponeringsindex] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

När grund-ISO är ISO 800:
200EI–3200EI
När grund-ISO är ISO 2500:
640EI–10000EI