Visa LUT

stillbild, film, slow motion och quick motion

På bildskärmen går det att se bilder med LUT som återspeglas under filminspelning och uppspelning för att förhandsgranska bilden efter färgtonsgraderingen.

  1. MENU (Installation) → [Visningsaltern.][Visa LUT] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Visar bilder med LUT återspeglad under filminspelning och uppspelning.
Av:
Visar inte bilder med LUT återspeglad under filminspelning och uppspelning.

Tips

  • Om du tilldelar [Visa LUT-omk.] till [Inst spec.kn/ratt] kan du växla [Visa LUT] genom att helt enkelt trycka på en knapp.