Matcha tidskoden med andra enheter

Du kan matcha tidskoden med enheter som är försedda med en tidskodsutgång, t.ex. videokameror, genom att ansluta kameran till enheten. En speciell adapterkabel (säljs separat) krävs för att ansluta kamerans multi-/mikro-USB-uttag till BNC-utgångskontakten på en kommersiellt tillgänglig BNC-kabel.

Angående den speciella adapterkabeln (säljs separat)

Det går att omvandla BNC-kontakten till ett mikro-USB-uttag med hjälp av en adapterkabel (säljs separat). Tillgängligheten för adapterkabeln kan variera i olika länder och områden. Se följande supportwebbplats för lagerbekräftelse och köp. Ange i så fall produktens namn och produktnummer när du köper produkten.

Sony-serviceverkstad för professionella produkter

https://www.sony.net/SonyInfo/Support/

 • Produktnamn: adapterkabel VMC-BNCM1 (säljs separat)
 • Produktnummer: A-5051-506-A
 • Längd: 0,2 m

Förberedelser

Ställ in tidskodsutmatningsenheten (videokamera osv.) på det läge där tidskoden alltid matas fram (Free Run eller Clock).

För att matcha tidskoden

 1. Tryck på MODE (läge)-knappen på kameran. Välj sedan [Film] för att ställa in kameran på filminspelningsläget.

 2. MENU (Tagning) → [TC/UB] → ställ in [Time Code Make][Preset] och [Time Code Run][Free Run].

 3. Anslut BNC-utgångskontakten på BNC-kabeln (A) till multi-/mikro-USB-uttaget på kameran med adapterkabeln (B).

  Figur som visar hur man ansluter BNC-kabeln till kameran med hjälp av adapterkabeln

 • Kamerans tidskod synkroniseras med tidskoden för den anslutna enheten (externt låstillstånd) och ”EXT-LK” visas på skärmen.
 • När det externa låstillståndet har ställts in på cirka 10 sekunder bibehålls det i enheten även efter det att enheten på sidan med tidskodsutmatningen har kopplats bort.

Tips

 • Tidskodens externa låstillstånd frigörs när man utför följande åtgärder på kameran.
  • När man ändrar inställningen för [Time Code Make] eller [Time Code Run]
  • När man ändrar tidskoden med [Time Code Preset]
  • När man ändrar tagningsläget till slow motion/quick motion-läget

OBS!

 • Adapterkabeln VMC-BNCM1(säljs separat) går bara att använda tillsammans med detta kamerahus. Anslut den inte till mikro-USB-uttaget på andra enheter.
 • Det går inte att använda adapterkabeln genom att ansluta den till mikro-USB-uttaget på XLR-handtaget (medföljer endast ILME-FX30).
 • Var försiktig så att du inte applicerar alltför mycket kraft på adapterkabelns mikro-USB-kontakt när du ansluter adapterkabeln till kameran.
 • När man ställer in kameran på det externa låsläget låses tidskoden omedelbart på den externa tidskoden och samma värde som den externa tidskoden visas på tidsdataskärmen. Börja dock inte spela in på ett par sekunder förrän tidskodsgeneratorn har stabiliserats.
 • Om frekvensen för referenstidskoden och kamerans bildrutefrekvens inte är likadana går det inte att låsa tidskoden på rätt sätt och kameran kommer inte att fungerar på normalt sätt. I så fall går det inte heller att låsa tidskoden ordentligt på den externa tidskoden.
 • Det kan hända att filmen förskjuts med en bildruta per timme med hänsyn till referenstidskoden.