Lista över standardinställningar

Standardinställningen för respektive menyval vid inköpstillfället visas i följande tabell.

Innehållet i menyn som visas på skärmen varierar beroende på tagningsläget. Se ”Hitta funktioner från MENU” för mer information.

För att återställa inställningarna till standardinställningarna

Välj MENU → (Installation) → [Återst./Spar inst.][Återställ inställning][Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera][Enter].

Punkterna som går att återställa med hjälp av [Återställ. kamerainställ.] är begränsade. Se nedanstående tabeller. Om man väljer [Initiera] återställs alla kamerans inställningar till standardinställningarna.

(Tagning)

MENU-punkter Standardinställning Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Växla JPEG/HEIF JPEG Går att återställa
Inst. bildkvalitet ( Filformat) JPEG/HEIF Går att återställa
Inst. bildkvalitet (JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet) Fin Går att återställa
Inst. bildkvalitet (JPEG-bildstorlek/HEIF-bildstorlek) (när [Aspekt] är satt till [3:2]) L: 26M Går att återställa
Inst. bildkvalitet (JPEG-bildstorlek/HEIF-bildstorlek) (när [Aspekt] är satt till [4:3]) L: 23M Går att återställa
Inst. bildkvalitet (JPEG-bildstorlek/HEIF-bildstorlek) (när [Aspekt] är satt till [16:9]) L: 22M Går att återställa
Inst. bildkvalitet (JPEG-bildstorlek/HEIF-bildstorlek) (när [Aspekt] är satt till [1:1]) L: 17M Går att återställa
Aspekt 3:2 Går att återställa
Filformat XAVC S HD Går att återställa
Filminställningar (Bildhast. inspeln.) (när punkten [Filformat] är inställd på [XAVC HS 4K]) 60p/50p Går att återställa
Filminställningar (Bildhast. inspeln.) (när punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S 4K]) 60p/50p Går att återställa
Filminställningar (Bildhast. inspeln.) (när punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S HD]) 60p/50p Går att återställa
Filminställningar (Bildhast. inspeln.) (när punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S-I 4K]) 60p/50p Går att återställa
Filminställningar (Bildhast. inspeln.) (när punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S-I HD]) 60p/50p Går att återställa
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är satt till [XAVC HS 4K] och [Bildhast. inspeln.] är satt till [60p]/[50p]) 45M 4:2:0 10bit Går att återställa
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är satt till [XAVC HS 4K] och [Bildhast. inspeln.] är satt till [24p]) 50M 4:2:0 10bit Går att återställa
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är satt till [XAVC HS 4K] och [Bildhast. inspeln.] är satt till [120p]/[100p]) 200M 4:2:0 10bit Går att återställa
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är satt till [XAVC S 4K] och [Bildhast. inspeln.] är satt till [60p]/[50p]) 150M 4:2:0 8bit Går att återställa
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är satt till [XAVC S 4K] och [Bildhast. inspeln.] är satt till [30p]/[25p]) 60M 4:2:0 8bit Går att återställa
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är satt till [XAVC S 4K] och [Bildhast. inspeln.] är satt till [24p]) 60M 4:2:0 8bit Går att återställa
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är satt till [XAVC S 4K] och [Bildhast. inspeln.] är satt till [120p]/[100p]) 200M 4:2:0 8bit Går att återställa
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är satt till [XAVC S HD] och [Bildhast. inspeln.] är satt till [60p]/[50p]) 50M 4:2:0 8bit Går att återställa
Filminställningar Inspelningsinst. (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är inställt på [XAVC S HD] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [30p]/[25p]) 50M 4:2:0 8bit Går att återställa
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är satt till [XAVC S HD] och [Bildhast. inspeln.] är satt till [24p]) 50M 4:2:0 8bit Går att återställa
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är satt till [XAVC S HD] och [Bildhast. inspeln.] är satt till [120p]/[100p]) 60M 4:2:0 8bit Går att återställa
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är satt till [XAVC S-I 4K] och [Bildhast. inspeln.] är satt till [60p]/[50p]) 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit Går att återställa
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är satt till [XAVC S-I 4K] och [Bildhast. inspeln.] är satt till [30p]/[25p]) 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit Går att återställa
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är satt till [XAVC S-I 4K] och [Bildhast. inspeln.] är satt till [24p]) 240M 4:2:2 10bit Går att återställa
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är satt till [XAVC S-I HD] och [Bildhast. inspeln.] är satt till [60p]/[50p]) 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit Går att återställa
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är satt till [XAVC S-I HD] och [Bildhast. inspeln.] är satt till [30p]/[25p]) 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit Går att återställa
Filminställningar (Inspelningsinst.) (när [Filformat] är satt till [XAVC S-I HD] och [Bildhast. inspeln.] är satt till [24p]) 89M 4:2:2 10bit Går att återställa
S&Q-inställning. ( Bildhast. inspeln.) (när punkten [Filformat] är inställd på [XAVC HS 4K]) 60p/50p Går att återställa
S&Q-inställning. ( Bildhast. inspeln.) när ([Filformat] är inställt på [XAVC S 4K]) 60p/50p Går att återställa
S&Q-inställning. ( Bildhast. inspeln.) när ([Filformat] är inställt på [XAVC S HD]) 60p/50p Går att återställa
S&Q-inställning. ( Bildhast. inspeln.) när ([Filformat] är inställt på [XAVC S-I 4K]) 60p/50p Går att återställa
S&Q-inställning. ( Bildhast. inspeln.) när ([Filformat] är inställt på [XAVC S-I HD]) 60p/50p Går att återställa
S&Q-inställning. ( Bildhastighet) 120fps/100fps Går att återställa
S&Q-inställning. ( Inspelningsinst.) när ([Filformat] är inställt på [XAVC HS 4K] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [60p]/[50p]) 45M 4:2:0 10bit Går att återställa
S&Q-inställning. ( Inspelningsinst.) när ([Filformat] är inställt på [XAVC HS 4K] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [24p]) 50M 4:2:0 10bit Går att återställa
S&Q-inställning. ( Inspelningsinst.) när ([Filformat] är inställt på [XAVC HS 4K] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [120p]/[100p]) 200M 4:2:0 10bit Går att återställa
S&Q-inställning. ( Inspelningsinst.) när ([Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [60p]/[50p]) 150M 4:2:0 8bit Går att återställa
S&Q-inställning. ( Inspelningsinst.) när ([Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [30p]/[25p]) 60M 4:2:0 8bit Går att återställa
S&Q-inställning. ( Inspelningsinst.) när ([Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [24p]) 60M 4:2:0 8bit Går att återställa
S&Q-inställning. ( Inspelningsinst.) när ([Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [120p]/[100p]) 200M 4:2:0 8bit Går att återställa
S&Q-inställning. ( Inspelningsinst.) när ([Filformat] är inställt på [XAVC S HD] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [60p]/[50p]) 50M 4:2:0 8bit Går att återställa
S&Q-inställning. ( Inspelningsinst.) när ([Filformat] är inställt på [XAVC S HD] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [30p]/[25p]) 50M 4:2:0 8bit Går att återställa
S&Q-inställning. ( Inspelningsinst.) när ([Filformat] är inställt på [XAVC S HD] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [24p]) 50M 4:2:0 8bit Går att återställa
S&Q-inställning. ( Inspelningsinst.) när ([Filformat] är inställt på [XAVC S HD] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [120p]/[100p]) 60M 4:2:0 8bit Går att återställa
S&Q-inställning. ( Inspelningsinst.) när ([Filformat] är inställt på [XAVC S-I 4K] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [60p]/[50p]) 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit Går att återställa
S&Q-inställning. ( Inspelningsinst.) när ([Filformat] är inställt på [XAVC S-I 4K] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [30p]/[25p]) 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit Går att återställa
S&Q-inställning. ( Inspelningsinst.) när ([Filformat] är inställt på [XAVC S-I 4K] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [24p]) 240M 4:2:2 10bit Går att återställa
S&Q-inställning. ( Inspelningsinst.) när ([Filformat] är inställt på [XAVC S-I HD] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [60p]/[50p]) 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit Går att återställa
S&Q-inställning. ( Inspelningsinst.) när ([Filformat] är inställt på [XAVC S-I HD] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [30p]/[25p]) 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit Går att återställa
S&Q-inställning. ( Inspelningsinst.) när ([Filformat] är inställt på [XAVC S-I HD] och [Bildhast. inspeln.] är inställd på [24p]) 89M 4:2:2 10bit Går att återställa
Log tagningsins. (Log tagning) Av Går att återställa
Log tagningsins. (Färgområde) Går att återställa
Log tagningsins. (Bädda in LUT-filer) Går att återställa
Proxyinställningar ( Proxyinspelning) Av Går att återställa
Proxyinställningar ( Proxyfilformat) XAVC S HD Går att återställa
Proxyinställningar ( Proxyinspeln.ins.) när ([Proxyfilformat] är inställt på [XAVC HS HD]) 9M 4:2:0 10bit Går att återställa
Proxyinställningar ( Proxyinspeln.ins.) när ([Proxyfilformat] är inställt på [XAVC S HD]) 6M 4:2:0 8bit Går att återställa
Hög-ISO brusred Normal Går att återställa
HLG-stillbilder Av Går att återställa
Färgrymd sRGB Går att återställa
Objektivkomp. (Skuggkompensering) Auto Går ej att använda
Objektivkomp. (Krom. aber.komp.) Auto Går ej att använda
Objektivkomp. (Förvridningskomp.) Av Går ej att använda
Objektivkomp. (Andningskomp.) Av Går att återställa
Formatera Går ej att använda
Inst. inspel.media ( Inspelningsmedia) Plats 1 Går ej att använda
Inst. inspel.media ( Inspelningsmedia) Plats 1 Går ej att använda
Inst. inspel.media (Växla insmedia auto) Av Går ej att använda
Återst. bilddtbas*

* Denna inställning återställs inte, även om man väljer [Återställ. kamerainställ.] eller [Initiera].

Går ej att använda
Visa mediainfo. Går ej att använda
Fil-/mappinst. (Filnummer) Serie Går ej att använda
Fil-/mappinst. (Ange filnamn) DSC Går ej att använda
Fil-/mappinst. (Mappnamnsformat) Standardformat Går ej att använda
Välj lagringsmapp Går ej att använda
Ny mapp Går ej att använda
IPTC-information (Skriv IPTC-info) Av Går ej att använda
IPTC-information (Registrera IPTC-info) Går ej att använda
Upphovsrättsinfo. (Skriv upphovsinfo.) Av Går ej att använda
Upphovsrättsinfo. (Ange fotograf) Går ej att använda
Upphovsrättsinfo. (Ange upphovsrätt) Går ej att använda
Upphovsrättsinfo. (Visa upphovsinfo.) Går ej att använda
Skriv serienr. Av Går ej att använda
Filinställningar (Filnummer) Serie Går ej att använda
Filinställningar (Återställ. av räknare) Går ej att använda
Filinställningar (Filnamnsformat) Standard Går ej att använda
Filinställningar (Titelnamninst.) C Går ej att använda
Exponeringsläge Manuell expon. Går att återställa
Exponeringsläge Manuell expon. Går att återställa
Expon.kont. typ Flex. Expon.läge Går ej att använda
Hämta kamerains. Går ej att använda
Kamerains. minne Går ej att använda
Välj media Plats 1 Går att återställa
Reg. anp. tagnsinst. Går ej att använda
Matningsläge Enkeltagning Går att återställa
Gafflingsinst. (Självutl. vid gaffling) Av Går att återställa
Gafflingsinst. (Gafflingsordn.) 0→-→+ Går att återställa
Intervalltagnfunk. (Intervalltagning) Av Går att återställa
Intervalltagnfunk. (Starttid för tagning) 1 s Går att återställa
Intervalltagnfunk. (Tagningsintervall) 3 s Går att återställa
Intervalltagnfunk. (Antal tagningar) 30 Går att återställa
Intervalltagnfunk. (Känsl. för AE-spårn.) Mellan Går att återställa
Intervalltagnfunk. (Tagningsint.prioritet) Av Går att återställa
Tyst läge Av Går att återställa
Utl.utan obj. Möjlig Går ej att använda
Utlöser utan kort Möjlig Går ej att använda
Anti-flickerinst. ( Variabel slutare) Av Går att återställa
Anti-flickerinst. ( Inst. variab slutare) Går ej att använda
Ljudinspelning Går att återställa
Ljudinspelningsnivå 26 Går att återställa
Ljudutmatningstim. Naturlig Går att återställa
Reducera vindbrus Auto Går att återställa
Inst. för skoljud Går att återställa
Time Code Preset 00:00:00.00 Går ej att använda
User Bit Preset 00 00 00 00 Går ej att använda
Time Code Format DF Går ej att använda
Time Code Run Rec Run Går ej att använda
Time Code Make Preset Går ej att använda
User Bit Time Rec Av Går ej att använda
SteadyShot Går att återställa
SteadyShot Standard Går att återställa
SteadyShot-just. Auto Går att återställa
Brännvidd (när punkten [SteadyShot-just.] är inställd på [Manuell]) 8mm Går att återställa
Zoomomfång End optisk zoom Går ej att använda
[Zoomhast. spak] ( 1:a zoomhstg. ) 3 Går att återställa
[Zoomhast. spak] ( 2:a zoomhstg. ) 8 (Snabb) Går att återställa
[Zoomhast. spak] ( 1:a zoomhstg. ) 3 Går att återställa
[Zoomhast. spak] ( 2:a zoomhstg. ) 8 (Snabb) Går att återställa
Zhast. specknapp (Låst hastgh. ) 3 Går att återställa
Zhast. specknapp (Låst hastgh. ) 3 Går att återställa
Zmhast fjärrkntr ( Hastighetstyp) Variabel Går att återställa
Zmhast fjärrkntr ( Låst hastgh. ) 3 Går att återställa
Zmhast fjärrkntr ( Låst hastgh. ) 3 Går att återställa
Rutnätsvisning Av Går ej att använda
Rutnätstyp Tredelningslinje Går ej att använda
Inst. livevisning (Livevisning) Ställ in effekt på Går ej att använda
Inst. livevisning (Lägr grns bldhast.) Av Går att återställa
Försk skärm INSP Går att återställa
Markörvisning Av Går ej att använda
Mittmarkör Av Går ej att använda
Markör bildförhå. Av Går ej att använda
Säkerhetszon Av Går ej att använda
Guideram Av Går ej att använda

(Exponering/Färg)

MENU-punkter Standardinställning Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Aut. lång. slutare Går att återställa
ISO ISO 125 Går att återställa
ISO-intervallbegr. Går ej att använda
ISO AUTO min. SH Standard Går att återställa
Base ISO ISO 800 Går att återställa
Base ISO växla EI 1600EI Går att återställa
Exponeringsindex (när [Base ISO] är inställt på [ISO 800]) 800EI / 6.0E Går att återställa
Exponeringsindex (när [Base ISO] är inställt på [ISO 2500]) 2500EI / 6.0E Går att återställa
In. by. Auto/Man. (Av by. Auto/Man.) Manuell Går att återställa
In. by. Auto/Man. (Tv by. Auto/Man.) Manuell Går att återställa
In. by. Auto/Man. (ISO by Auto/Man) Manuell Går att återställa
Expon.kompens. ±0.0 Går att återställa
Exponeringssteg 0,3 EV Går ej att använda
Just. exp.stndard. ( Multi) ±0 Går ej att använda
Just. exp.stndard. ( Centrumvägd) ±0 Går ej att använda
Just. exp.stndard. ( Spot) ±0 Går ej att använda
Just. exp.stndard. ( Gensn. hel skärm) ±0 Går ej att använda
Just. exp.stndard. ( Markera) ±0 Går ej att använda
Mätmetod Multi Går att återställa
Ansikte multimät. Går att återställa
Spotmätarpunkt Mitten Går att återställa
AEL med slutare Auto Går ej att använda
Vitbalans Auto Går att återställa
Prioritetinst. AWB Standard Går att återställa
Knapp AWB-lås Av Går ej att använda
Stötfri WB 1 (Snabb) Går att återställa
Opt. dyn. område Opt.av dyn.omr.: Auto Går att återställa
Kreativt utseende ST Går att återställa
Bildprofil PP11 Går att återställa
Välj LUT s709 Går att återställa
Hantera anv-LUTs Går ej att använda
Zebravisning Av Går ej att använda
Zebranivå 70 Går ej att använda

(Fokus)

MENU-punkter Standardinställning Återställbart med hjälp av [Återställ. kamerainställ.]
Fokusläge Automatisk AF Går att återställa
Prioritetinst. AF-S Balans. fokus Går ej att använda
Prioritetinst. AF-C Balans. fokus Går ej att använda
Känsl. AF-spårn. 3(Standard) Går att återställa
AF m.avtryckare Går ej att använda
För-AF Av Går ej att använda
AF-övergångsha. 5 Går att återställa
Käns. AF-objektb. 5(Känslig) Går att återställa
AF-hjälp Av Går att återställa
Fokusområde Brett Går att återställa
Begr. fokusomr. Går att återställa
Växl V/H AF-omr. Av Går att återställa
Färg på fokusram Vitt Går ej att använda
Reg. AF-område Av Går ej att använda
Rad. reg. AF-omr. Går ej att använda
Autoren. av AF-omr. Av Går ej att använda
Omrdvisn u spårning Av Går ej att använda
Visa AF-C-omr. Går ej att använda
Fasavk.område Av Går ej att använda
Cirk. av fokuspnkt Cirkulerar inte Går ej att använda
Fördr. av AF-omr. Standard Går att återställa
Anskt-/ögnpr AF Går att återställa
Iden. ansikte/öga Människa Går att återställa
Byt inst. f. obj.id. Går att återställa
Välja hög/vän öga Auto Går att återställa
Ans.-/ögnrmvisn. Av Går att återställa
Ansiktsregistrering Går ej att använda
Prio ansiktsregist. Går att återställa
Fokuskarta Av Går att återställa
Autoförst. i MF Går att återställa
Fokusförstoring Går ej att använda
Tid för fokusförst. Ingen begräns. Går ej att använda
Urspr. fokusförst. x1,0 Går ej att använda
AF vid fokusförst. Går ej att använda
Urspr. fokusförst. x1,0 Går ej att använda
Kont.framhävvisn. Av Går ej att använda
Kon.framhvn.nivå Mellan Går ej att använda
Kont.framhvn.färg Vitt Går ej att använda

(Uppspelning)

För att återställa [Uppspelning]-punkterna till standardinställningarna väljer man [Initiera]. Dessa punkter återställs inte till standardinställningarna även om man väljer [Återställ. kamerainställ.].

MENU-punkter Standardinställning
Välj uppsp.media
Visningssätt Datumvisning
Förstora
Frst. ursp. zoomfst. Standardförst.
Först. ursp. posit. Fokus. position
Skydda
Klassificering
Klassifinst.(spknpp)
Radera
Radera g två tryck Av
Bekr.radering "Ångra" först
Rotera
Kopiera
Fånga foto
Växla JPEG/HEIF JPEG
Kont. upps. interv
Upps.hast. interv 5
Bildspel (Upprepa) Av
Bildspel (Intervall) 3 s
Indexvisning 9 bilder
Visa som grupp Av
Visningsriktning Auto
Visning fokusram Av
Visa bild datum/tid
Inst. hoppa bild ( Främre ratt) En och en
Inst. hoppa bild ( Bakre ratt) En och en

(Nätverk)

För att återställa [Nätverk]-punkterna till standardinställningarna väljer man [Initiera] eller [Återst. nätverksinst.]. Dessa punkter återställs inte till standardinställningarna även om man väljer [Återställ. kamerainställ.].

MENU-punkter Standardinställning
Smartphoneregistr.
Välj på kam. o skic ( Skicka)
Välj på kam. o skic (Storlek bild skickas) 2M
Välj på kam. o skic (RAW+J/H skick obj.) JPEG och HEIF
Välj på kam. o skic ( Skickar objekt) Endast proxy
Åters. överf.status
Ans. str. stängs AV Av
Fjärrtagningsins. (Dest. för spara stillb.) Smrtphn+kam
Fjärrtagningsins. ( Storlek spara bild) 2M
Fjärrtagningsins. ( RAW+J spara bild) Endast JPEG
Fjärrtagningsins. ( RAW+H spara bild) Endast HEIF
Fjärrtagningsins. ( Spara JPEG-strlk)  Stor storlek
Fjärrtagningsins. ( Spara HEIF-storlek)  Stor storlek
Funk. för FTP-överf. (FTP-funktion) Av
Funk. för FTP-överf. (FTP-ansl.metod) Wi-Fi
Funk. för FTP-överf. (USB-LAN-/tjudringsan.)
Funk. för FTP-överf. (Kop. bort USB-LAN/tju.)
Funk. för FTP-överf. ( Serverinställning) Server 1
Funk. för FTP-överf. (Spara/lad. FTP-ins.)
Funk. för FTP-överf. (när punkten [FTP-överföring] är inställd på [Målgrupp]) Detta datum
Funk. för FTP-överf. (när punkten [FTP-överföring] är inställd på [Stillbilder/Filmer]) Alla
Funk. för FTP-överf. (när punkten [FTP-överföring] är inställd på [Målbild (Klassif.)])
Funk. för FTP-överf. (när punkten [FTP-överföring] är inställd på [Målfilm ()]) Alla
Funk. för FTP-överf. (när punkten [FTP-överföring] är inställd på [Målbild (skydda)]) Alla
Funk. för FTP-överf. (när punkten [FTP-överföring] är inställd på [Överföringsstatus]) Alla
Funk. för FTP-överf. (Visa info om FTP-fel)
Funk. för FTP-överf. (Visa FTP-resultat)
Funk. för FTP-överf. (Auto FTP-överföring) Av
Funk. för FTP-överf. (Auto FTP-mål) Stillbild
Funk. för FTP-överf. (RAW+J/H överför obj.) JPEG och HEIF
Funk. för FTP-överf. (Överföra JPEG-strl)  Stor storlek
Funk. för FTP-överf. (Överföra HEIF-strl)  Stor storlek
Funk. för FTP-överf. ( Överför objekt) Endast proxy
Funk. för FTP-överf. (FTP-strömsparläge) Av
Fjärrdatorfunktion (Fjärrdator) Av
Fjärrdatorfunktion (Ansl.metod Fj.dator) USB
Fjärrdatorfunktion (Ihopparning)
Fjärrdatorfunktion (Wi-Fi Direct-info.)
Fjärrdatorfunktion (Dest. för spara stillb.) Endast dator
Fjärrdatorfunktion (Spar. bildstrl. dator) Original
Fjärrdatorfunktion (RAW+J sp. b. dator) RAW & JPEG
Fjärrdatorfunktion (RAW+H PC spara bild) RAW & HEIF
Fjärrdatorfunktion (Spara JPEG-strl PC) Stor storlek
Fjärrdatorfunktion (Spara HEIF-strl PC) Stor storlek
Bluetooth-fjärrkntr. Av
USB-strömning (Utmatn.upplös/Bildhast) HD(1080p) 30p/HD(1080p) 25p
USB-strömning (Filminsp. under strömn.) Ej möjlig
Tryck på WPS
Inst. åtkomstpunkt
Frekvensband Wi-Fi 2,4 GHz
Visa info Wi-Fi
Åtrst SSID/lösen
Bluetooth-funktion Av
Ihopparning
Hant. ihopp. enhet
Visa enhetsadress
Inst. IP-adress Auto
Visa info trådb. LAN
Flygplansläge Av
Red. enhetsnamn
Imp. rotcertifikat
Säkerhet(IPsec) (IPsec) Av
Säkerhet(IPsec) (Destination. IP-adress)
Säkerhet(IPsec) (Delad nyckel)
Återst. nätverksinst.

(Installation)

För att återställa [Installation]-punkterna till standardinställningarna väljer man [Initiera]. Dessa punkter återställs inte till standardinställningarna även om man väljer [Återställ. kamerainställ.].

MENU-punkter Standardinställning
Språk
Inst. omrd/datm/tid (Områdesinställning)
Inst. omrd/datm/tid (Sommartid) Av
Inst. omrd/datm/tid (Datum/Tid)
Inst. omrd/datm/tid (Datumformat) Å-M-D
NTSC/PAL-väljare
Återställ inställning
Spara/ladda inst.
Inst spec.kn/ratt ( Främre ratt) Följ special ()
Inst spec.kn/ratt ( Bakre ratt) Följ special ()
Inst spec.kn/ratt (Kontrollhjul) Följ special ()
Inst spec.kn/ratt (Knappen Anpassa 1) Följ special ()
Inst spec.kn/ratt (Knappen Anpassa 2) Följ special ()
Inst spec.kn/ratt (Knappen Anpassa 3) Följ special ()
Inst spec.kn/ratt (Knappen Anpassa 4) Följ special ()
Inst spec.kn/ratt (Knappen Anpassa 5) Följ special ()
Inst spec.kn/ratt (Knappen Anpassa 6) Följ special ()
Inst spec.kn/ratt (Multivälj. mittknapp) Följ special ()
Inst spec.kn/ratt (Mittenknapp. funk.) Följ special ()
Inst spec.kn/ratt (Vänsterknapp. funk.) Följ special ()
Inst spec.kn/ratt (Högerknapp. funk.) Följ special ()
Inst spec.kn/ratt (Nedknapp) Följ special ()
Inst spec.kn/ratt (MOVIE-knapp) Filmtagning
Inst spec.kn/ratt (Håll fokus-knappen) Följ special ()
Inst spec.kn/ratt ( Främre ratt) Bländare
Inst spec.kn/ratt ( Bakre ratt) ISO/EI
Inst spec.kn/ratt (Kontrollhjul) Slutarhastighet
Inst spec.kn/ratt (Knappen Anpassa 1) Tr lng Av Auto/Man
Inst spec.kn/ratt (Knappen Anpassa 2) Vitbalans
Inst spec.kn/ratt (Knappen Anpassa 3) Tr lng ISO Auto/Man
Inst spec.kn/ratt (Knappen Anpassa 4) Inte inställt
Inst spec.kn/ratt (Knappen Anpassa 5) Fokusförstoring
Inst spec.kn/ratt (Knappen Anpassa 6) Filmtagning
Inst spec.kn/ratt (Multivälj. mittknapp) Fokusstandard
Inst spec.kn/ratt (Mittenknapp. funk.) Inte inställt
Inst spec.kn/ratt (Vänsterknapp. funk.) Välja Zebravisning
Inst spec.kn/ratt (Högerknapp. funk.) Välja kont.framhsvis
Inst spec.kn/ratt (Nedknapp) Tr lng Tv Auto/Man
Inst spec.kn/ratt (MOVIE-knapp) Filmtagning
Inst spec.kn/ratt (Håll fokus-knappen) Håll fokus
Inst. Spec.knapp (Knappen Anpassa 1) Följ special (/)
Inst. Spec.knapp (Knappen Anpassa 2) Följ special (/)
Inst. Spec.knapp (Knappen Anpassa 3) Följ special (/)
Inst. Spec.knapp (Knappen Anpassa 5) Följ special (/)
Inst. Spec.knapp (Knappen Anpassa 6) Följ special (/)
Inst. Spec.knapp (MOVIE-knapp) Följ special (/)
Inst. Spec.knapp (Fn-knappens funkt.) Inte inställt
Fn-menyinställ.
Olika inst. stbld/film
DISP-inst. (skärmvi.)
REC m. slutarkn. Av
Rotera zoomring Vän(W)/Hög(T)
Inst spec.kn/ratt
Inst spec.kn/ratt
Min ratt-inställning
Rotera Av/Tv Normal
Lås funktionsdelar Av
Pekfunktion
Svep upp Öppna Fn-meny
Pekfunk. under tagn. Pekspårning
Skärmläsare (Skärmläsare) Av
Skärmläsare (Hastighet) Standard
Skärmläsare (Volym) 7
Skärmljusstyrka Manuell
Visningskvalitet Standard
Riktning vänd skärm Auto
Inst. TC/UB-visning TC
Gammavisningsass. Av
Gammavisn.ass. typ Auto
Visa LUT
Visa återst. tag. Visas inte
Snabbgranskning Av
Starttid f. energiläge Av
Auto tempavstäng. Standard
Volyminställning 7
4ch ljudöverv. CH1/CH2
Ljudsignaler
USB-ansl.läge Välj när ansluten
USB LUN-inställn. Multipla
USB-strömförsörjn.
HDMI-upplösning Auto
Inst. HDMI-utmtn. (Sp. in me. un. HDMI-ut.)
Inst. HDMI-utmtn. (Utmatningsupplösning) Auto
Inst. HDMI-utmtn. (Ins. 4K-ut.(end. HDMI)) 60p 10bit/50p 10bit
Inst. HDMI-utmtn. (RAW-utmatning) Av
Inst. HDMI-utmtn. (Inst. RAW-utmatning) 60p/50p
Inst. HDMI-utmtn. (Time Code-utmatning) Av
Inst. HDMI-utmtn. (REC-kontroll) Av
Inst. HDMI-utmtn. (4ch ljudutmatning) CH1/CH2
Visa HDMI-info.
KONTR. FÖR HDMI
Videolampläge Strömlänk
Lampa INSPELNING Alla På
Fläktkontroll Auto
Sensorrengöring
Bildpunktsmappning
Version

(Min meny)

För att återställa [Min meny]-punkterna till standardinställningarna väljer man [Initiera] eller [Radera alla]. Dessa punkter återställs inte till standardinställningarna även om man väljer [Återställ. kamerainställ.].

MENU-punkter Standardinställning
Lägg till post
Sortera post
Radera post
Radera sida
Radera alla
Visa från Min meny Av