Lista över ikoner som visas på skärmen för tagning av stillbilder

Punkterna som visas i figurerna och deras positioner är bara ett riktmärke och kan vara annorlunda än vad som faktiskt visas på skärmen.

Beskrivningar finns under indikeringarna för ikonerna.

Figur över skärmen i bildskärmsläge

 1. Tagningsläge/scenigenkänningsfunktion
  Tagningsläge
  Tagningsläge (Hämta kamerains.)
  Scenigenkänningsikoner
 2. Kamerainställningar
  NO CARD
  Minneskortstillstånd
  100
  Återstående antal lagringsbara bilder
  Skrivning av data pågår/antal bilder som återstår att skrivas
  26M/23M/22M/17M/13M/11M/8.5M/6.4M/5.7M/5.4M/4.3M
  Bildstorlek för stillbilder
  RAW-inspelning
  J-X.FINE J-FINE J-STD J-LIGHT H-X.FINE H-FINE H-STD H-LIGHT
  JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet
  4:2:2
  Färgsampling för HEIF
  Ställ in effekt av
  Flimmer upptäckt
  SteadyShot av/på, varning för skakningsoskärpa
  SteadyShot-brännvidd/varning för skakningsoskärpa
  End optisk zoom /Klarbildszoom/Digital zoom
  PC remote
  Ljus övervakning
  Tyst läge
  Fjärrkontroll
  FTP-funktion/FTP-överföringsstatus
  Ansluten till Wi-Fi/frånkopplad från Wi-Fi
  Ansluten till LAN/frånkopplad från LAN (när en USB-LAN-adapter används)
  Skriver upphovsrättsinformation [På]
  Skriver IPTC-information [På]
  Pekfunktion i tagningsläge (pekfokusering/pekspårning/pekslutare/av)
  Avbryt fokus
  Spårning avbryt
  Bluetooth-anslutning möjlig/Bluetooth-anslutning ej möjlig
  Hämtar platsinformation/Kan ej hämta platsinformation
  Flygplansläge
  Överhettningsvarning
  Databasfilen full/databasfilfel
  Stativigenkänning
 3. Batteri
  Återstående batterikapacitet
  Varning för svagt batteri
  Strömförsörjning via USB
 4. Tagningsinställningar
  Matningsläge
  Skärpeinställningssätt
  Skärpeinställningsområde
  Mätsätt
  7500K A5 G5
  Vitbalans (automatisk, förinställd, undervattensautomatik, special, kulörtemperatur, kulörfilter)
  Opt. dyn. område
  Kreativt utseende
  Anskt-/ögnpr AF/ Iden. ansikte/öga
  Bildprofil
  [1:a zoomhstg.] under [Zoomhast. spak]
 5. Skärpeindikator/exponeringsinställningar
  Skärpeindikator
  1/250
  Slutartid
  F3.5
  Bländarvärde
  Exponeringskompensation/manuellt uppmätt värde
  ISO400 ISO AUTO
  ISO-känslighet
  AE-lås/AWB-lås
 6. Guider/annat
  Spårning avbryt
  Guide för följning
  Avbryt fokus
  Guide för avstängning av skärpeinställning
  Guide för rattar


  Gafflingsindikator

  Spotmätningsområde
  Histogram
  Digitalt vattenpass