Lista över ikoner som visas på skärmen för filminspelning

Punkterna som visas i figurerna och deras positioner är bara ett riktmärke och kan vara annorlunda än vad som faktiskt visas på skärmen.

Beskrivningar finns under indikeringarna för ikonerna.

Figur över skärmen vid filminspelning

 1. Grundläggande kamerainställningar
  Ljudnivå
  Ljudinspelningen avstängd
  Skärpeinställningssätt
  Klarbildszoom/Digital zoom
  Gammavisn.ass. typ
  S-log3 s709 709(800%) User1 LUT OFF
  LUT
  STBY REC
  Standby för filminspelning/filminspelning pågår
  1:00:12
  Faktisk inspelningstid (timmar : minuter : sekunder)
  4K HD
  Filformat för filmer
  120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p
  Bildfrekvens
  NO CARD
  Minneskortstillstånd
  1h 30m
  Inspelningsbar tid för filmer
  Skrivning av data pågår/antal bilder som återstår att skrivas
  Återstående batterikapacitet
  Varning för svagt batteri
  Strömförsörjning via USB
 2. Exponering och andra inställningar
  1/250 1/250
  Slutartid
  F3.5 F3.5
  Bländarvärde
  Exponeringskompensation/manuellt uppmätt värde
  ISO400 ISO 400
  ISO-känslighet
  800EI / 6.0E / L
  Exponeringsindex/grund-ISO
  7500K A5 G5
  Vitbalans (automatisk, förinställd, undervattensautomatik, special, kulörtemperatur, kulörfilter)
  AE-lås/AWB-lås
 3. Övriga inställningar (visas i standbyläge för inspelning)
  Tagningsläge
  Tagningsläge ( Hämta kamerains.)
  Stativigenkänning
  REC-kontroll
  Extern 4K/RAW-utgång
  EXT-LK
  Externt låstillstånd för tidskoden
  00:00:00.00
  Tidskod (timmar: minuter: sekunder. bildrutor)
  00 00 00 00
  Användarbitar
  Spotfokus
  Utföra [Spotfokus]
  x4 Slow x4 Quick
  Långsamhets-/snabbhetsskala under inspelning i slow motion/quick motion
  USB-strömning
  4K(2160p) 15p / 4K(2160p) 12.5p / HD(1080p) 60p / HD(1080p) 50p / HD(1080p) 30p / HD(1080p) 25p / HD(720p) 30p / HD(720p) 25p
  Utgångsformat för USB-strömning
  USB-strömn. : Standby/USB-strömn. : Utmatn.
  Status för USB-strömning
  Spårning avbryt
  Guide för följning
  Avbryt fokus
  Guide för avstängning av skärpeinställning
  Ljudformat
  Guide för rattar
  Pekfunktion i tagningsläge (pekfokusering/pekföljning/av)
  Avbryt fokus
  Spårning avbryt
  PC remote
  FTP-funktion/FTP-överföringsstatus
  Flygplansläge
  Ansluten till Wi-Fi/frånkopplad från Wi-Fi
  Ansluten till LAN/frånkopplad från LAN (när en USB-LAN-adapter används)
  Bluetooth-anslutning möjlig/Bluetooth-anslutning ej möjlig
  Fjärrkontroll
  Hämtar platsinformation/Kan ej hämta platsinformation
  Mätsätt
  Opt. dyn. område
  Kreativt utseende
  Skärpeinställningsområde
  Histogram
  Digitalt vattenpass
  Överhettningsvarning
  Databasfilen full/databasfilfel
  Varning för fel på kylfläkten
  Varning för skakningsoskärpa