Lista över ikoner som visas på uppspelningsskärmen

Punkterna som visas i figurerna och deras positioner är bara ett riktmärke och kan vara annorlunda än vad som faktiskt visas på skärmen.

Beskrivningar finns under indikeringarna för ikonerna.

Enbildsläge för uppspelning

Figur över skärmen under enbildsvisning

Histogramvisning

Figur över skärmen under histogramvisning

 1. Grundläggande information
  Uppspelningsmedia
  IPTC-information
  Klassificering
  Skydd
  3/7
  Filnummer/antal bilder i visningsläget
  Återstående batterikapacitet
  Visa som grupp
  Proxy-film inkluderad
  Tagningsmärkning inräknad
  FTP-överföringsstatus
  Smartphone-överföringsstatus (när [Välj på kam. o skic] används)
 2. Kamerainställningar
  FTP-funktion/FTP-överföringsstatus
  Ansluten till Wi-Fi/frånkopplad från Wi-Fi
  Ansluten till LAN/frånkopplad från LAN (när en USB-LAN-adapter används)
  Bluetooth-anslutning möjlig/Bluetooth-anslutning ej möjlig
  Flygplansläge
  Överhettningsvarning
  Databasfilen full/databasfilfel
 3. Tagningsinställningar
  Bildförhållande
  26M/23M/22M/17M/13M/11M/8.5M/6.4M/5.7M/5.4M/4.3M
  Bildstorlek för stillbilder
  RAW-inspelning
  J-X.FINE J-FINE J-STD J-LIGHT H-X.FINE H-FINE H-STD H-LIGHT
  JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet
  4:2:2
  Färgsampling för HEIF
  XAVC HS 4K XAVC S 4K XAVC S HD XAVC S-I 4K XAVC S-I HD
  Filformat för filmer
  120p 100p 60p 50p 30p 25p 24p
  Bildfrekvens
  Inspelningsinställningar för filmer
  1/250
  Slutartid
  F3.5
  Bländarvärde
  ISO400 ISO AUTO
  ISO-känslighet
  P A S M F
  Exponeringsläge
  Exponeringskompensation
  Mätsätt
  35mm
  Objektivets brännvidd
  Kreativt utseende
  7500K A5 G5
  Vitbalans (automatisk, förinställd, undervattensautomatik, special, kulörtemperatur, kulörfilter)
  Opt. dyn. område
  HLG
  HDR-inspelning (Hybrid Log-Gamma)
  Bilden har upphovsrättsinformation.
 4. Bildinformation
  Latitud/longitudinformation
  2022-1-1 10:37:00PM
  Tagningsdatum
  100-0003
  Mappnummer – filnummer
  C0003
  Filmens filnummer
  Histogram (luminans/R/G/B)