Brezžične stereo slušalkeMDR-AS600BT

Povezave BLUETOOTH ni mogoče vzpostaviti

  • Preverite, ali so slušalke vklopljene.
  • Preverite, ali je naprava BLUETOOTH vklopljena in ali je vklopljena funkcija BLUETOOTH.
  • Povezava z napravo BLUETOOTH se morda ni shranila v slušalkah. Povezavo BLUETOOTH med napravo BLUETOOTH in slušalkami vzpostavite takoj, ko se zaključi seznanitev.
  • Naprava BLUETOOTH je v načinu mirovanja.
  • Povezava BLUETOOTH je prekinjena. Znova vzpostavite povezavo BLUETOOTH.