Brezžične stereo slušalkeMDR-AS600BT

Seznanitev in vzpostavitev povezave z drugimi napravami BLUETOOTH

Seznanitev je postopek vzpostavljanja brezžične povezave med dvema napravama BLUETOOTH.

Če želite vzpostaviti povezavo BLUETOOTH med slušalkami in drugo napravo, morate napravi najprej seznaniti.

Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

 • Naprava BLUETOOTH od slušalk ne sme biti oddaljena več kot 1 m.
 • Baterija slušalke je ustrezno napolnjena.
 • Navodila za uporabo naprave BLUETOOTH imate pri roki.
 1. Zaženite način seznanitve slušalk.

  Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), izklopite slušalke ter pritisnite večnamenski gumb in ga držite približno 2 sekundi. Slušalke se samodejno preklopijo v način seznanitve.

  Če slušalke seznanjate z drugo ali kasnejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), izklopite slušalke ter pritisnite večnamenski gumb in ga držite približno 7 sekund.

  Prepričajte se, da indikatorska lučka izmenoma utripa modro in rdeče, ko spustite gumb.

 2. V napravi BLUETOOTH izvedite postopek seznanitve in poiščite slušalke.

  Vnos [MDR-AS600BT] mora biti prikazan na seznamu zaznanih naprav na zaslonu naprave BLUETOOTH. Če vnos ni prikazan, ponovite postopek od 1. koraka.

 3. Izberite [MDR-AS600BT].

  Če naprava BLUETOOTH zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

  * Ključ imenujemo tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

 4. V napravi BLUETOOTH vzpostavite povezavo BLUETOOTH.

  Slušalke lahko z nekaterimi napravami BLUETOOTH samodejno vzpostavijo povezavo, takoj ko se napravi seznanita.

Opomba

 • Če se napravi ne seznanita v približno 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
 • Pri seznanitvi naprave BLUETOOTH, ki ne more prikazati seznama najdenih naprav ali nima zaslona, lahko napravo seznanite tako, da slušalke in napravo BLUETOOTH nastavite v način seznanitve. Če dostopni ključ v napravi BLUETOOTH ni nastavljen na »0000«, seznanitev s slušalkami ni mogoča.
 • Ko sta napravi BLUETOOTH seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
  • Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
  • Slušalke so seznanjene že z 8 napravami in poskušate dodati novo.

   Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami, se pri seznanjanju izbriše naprava, ki najdlje ni bila povezana s slušalkami.

  • Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave BLUETOOTH.
  • Če slušalke inicializirate, se izbrišejo vsi podatki o seznanitvah.

 • Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Namig