Brezžične stereo slušalkeMDR-AS600BT

Seznanitev in vzpostavitev povezave s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android

Seznanitev je postopek vzpostavljanja brezžične povezave med dvema napravama BLUETOOTH.

Če želite vzpostaviti povezavo BLUETOOTH med slušalkami in drugo napravo, morate napravi najprej seznaniti.

Pred začetkom postopka seznanitve preverite naslednje:

 • Pametni telefon od slušalk ne sme biti oddaljen več kot 1 m.
 • Baterija slušalke je ustrezno napolnjena.
 • Navodila za uporabo pametnega telefona imate pri roki.
 1. Zaženite način seznanitve slušalk.

  Če slušalke prvič seznanjate z novo napravo ali ste slušalke inicializirali (in zaradi tega niso seznanjene z nobeno napravo), izklopite slušalke ter pritisnite večnamenski gumb in ga držite približno 2 sekundi. Slušalke se samodejno preklopijo v način seznanitve.

  Če slušalke seznanjate z drugo ali kasnejšo napravo po vrsti (in so v slušalkah že shranjeni podatki seznanitve z drugimi napravami), izklopite slušalke ter pritisnite večnamenski gumb in ga držite približno 7 sekund.

  Prepričajte se, da indikatorska lučka izmenoma utripa modro in rdeče, ko spustite gumb.

 2. Odklenite zaslon pametnega telefona s sistemom Android.
 3. V pametnem telefonu poiščite podatke teh slušalk.
  1. Izberite [Setting] - [Bluetooth].
  2. Dotaknite se [] ob možnosti [Bluetooth].

  3. Dotaknite se možnosti [Bluetooth].

 4. Dotaknite se možnosti [Search for devices].
 5. Dotaknite se možnosti [MDR-AS600BT].

  Če pametni telefon zahteva vnos ključa (*), vnesite »0000«.

  Slušalke in pametni telefon sta seznanjena in povezana.

  Če nista povezana, glejte »Povezovanje slušalk s pametnim telefonom z operacijskim sistemom Android, za katerega se že izvedli seznanitev«.

  Če na zaslonu ni možnosti [MDR-AS600BT], ponovite postopek od 3. korak dalje.

  * Ključ imenujemo tudi »koda«, »koda PIN« ali »geslo«.

Opomba

 • Če se napravi ne seznanita v približno 5 minutah, bo način seznanitve preklican in slušalke se bodo izklopile. V tem primeru začnite znova s 1. korakom.
 • Ko sta napravi BLUETOOTH seznanjeni, ju ni treba ponovno seznanjati, razen v naslednjih primerih:
  • Informacije o seznanitvi so bile izbrisane pri popravilu ipd.
  • Slušalke so seznanjene že z 8 napravami in poskušate dodati novo.
   Slušalke lahko seznanite z največ 8 napravami. Če so slušalke že seznanjene z 8 napravami, se pri seznanjanju izbriše naprava, ki najdlje ni bila povezana s slušalkami.
  • Če ste podatke o seznanitvi s slušalkami izbrisali iz naprave BLUETOOTH.
  • Če slušalke inicializirate, se izbrišejo vsi podatki o seznanitvah.
 • Slušalke lahko seznanite z več napravami, vendar lahko vedno predvajate le glasbo iz ene naprave.

Namig